Jump to content

Regulamin Mistrzostw Polski w Pozycjonowaniu stron A.D. 2013


Recommended Posts

REGULAMIN

"Mistrzostwa Polski w Pozycjonowaniu Stron Internetowych 2013"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. CEL

Pozycjonowanie zgłoszonej strony na hasło konkursowe na pierwsze miejsce w wyszukiwarce Google.

HASŁO KONKURSOWE : w$p1erajmy hosp1cja

ZAPYTANIE SPRAWDZAJĄCE : https://www.google.pl/search?q=w%24p1erajmy+hosp1cja

II. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami konkursu są:

 • Forum Pozycjonowanie i Optymalizacja
  • Jakub Makaruk
  • Michał Makaruk

  [*]Xann Internet Solutions

  • Tomasz Wieliczko

  [*]Silesia SEM

  • Artur Strzelecki

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

 • Konkurs trwa od dnia 1 marca do 31 maja 2013 do godz. 10.00. Data i czas dotyczą czasu środkowoeuropejskiego.
 • Hasło konkursowe zostanie ogłoszone 1 marca o godzinie 10.00 na stronie konkursu.

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU

I. ZASADY KONKURSU

 • Kapitułę Konkursu stanowią organizatorzy
 • Skrzynka pocztowa mistrz2k13@seopl.org jest jedynym oficjalnym kanałem komunikacji Uczestników z Kapitułą Konkursu.
 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem organizatorów oraz członków ich rodzin jak i ich pracowników.
 • W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
 • Rejestracja strony konkursowej stanowi potwierdzenie akceptacji przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą brać udział tylko domeny główne.
 • Domena musi zostać zarejestrowana po ogłoszeniu rozpoczęcia konkursu i nie może posiadać żadnej historii oraz linków do niej prowadzących (BackLink).
 • Nazwa domeny nie może zawierać w sobie hasła konkursowego, ani żadnego wyrazu (w jakiejkolwiek odmianie) z hasła konkursowego.
 • Zarejestrowanie się na stronie poprzez skrypt zgłoszeniowy.
 • Utworzenie strony konkursowej i jej zgłoszenie w panelu uczestnika.
 • Każda strona podlega weryfikacji zgodności z regulaminem
 • Warunki zaakceptowania strony konkursowej:
  • Strona konkursowa musi zawierać link tekstowy lub graficzny do strony http://mistrz2013.seopl.org
  • Strona konkursowa nie może zawierać materiałów ani linków do stron zawierających treści naruszające dobre obyczaje w szczególności treści:
   • naruszających dobre obyczaje w szczególności treści o charakterze pornograficznym,
   • naruszających obowiązujące prawo,
   • powodujących obrazę innych osób,
   • dyskryminujących,
   • obrażających uczucia religijne.

   [*]Umieszczenie pliku mistrzSEO2013.txt w katalogu głównym zawierający nazwę uczestnika konkursu.

   [*]Strona konkursowa może być zgłoszona tylko i wyłącznie przez jednego Uczestnika.

   [*]Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 strony w konkursie.

   [*]Ostateczna data rejestracji strony konkursowej to 31 marca 2013r. Po upływie tego terminu formularz rejestracji będzie zamknięty.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 • Zwycięstwo w konkursie określone będzie za pomocą punktów, które strony konkursowe gromadzić będą w ostatnich dwóch miesiącach trwania konkursu (01.04.2013 – 31.05.2013).
 • Punkty naliczane będą w systemie dziennym w zależności od aktualnej pozycji strony konkursowej w wyszukiwarce Google w wynikach organicznych.
 • Punktacja za pozycje w wyszukiwarce wygląda następująco:
  • Top 1 – 100 pkt./dzień
  • Top 2 – 95 pkt./dzień
  • Top 3 – 90 pkt./dzień
  • Top 4 – 80 pkt./dzień
  • Top 5 – 70 pkt./dzień
  • Top 6 – 60 pkt./dzień
  • Top 7 – 45 pkt./dzień
  • Top 8 – 30 pkt./dzień
  • Top 9 – 15 pkt./dzień
  • Top 10 – 5 pkt./dzień

  [*]W okresie od 16 do 31 maja (ostatnie 16 dni trwania konkursu), zdobyte punkty będą mnożone x3, tzn trzykrotna wartość taryfy dziennej.

  [*]W przypadku równej liczby punktów dla kilku stron w dniu zakończenia konkursu, wygrywa ta strona która w ostatnim dniu konkursu osiągnęła wyższą pozycję.

  [*]Organizatorzy nie mają wpływu na stosowane techniki pozycjonowania, jednak dobrze będzie, gdy każdy uczestnik zapozna się z tymi wskazówkami.

  [*]Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 maja 2013 o godz. 20.00 na stronie http://mistrz2013.seopl.org

  [*]Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę, na opublikowanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, pseudonimu) na stronie internetowej organizatora konkursu.

  [*]Podczas trwania konkursu będzie podawany aktualny ranking.

  [*]Ranking będzie zawierał nazwę uczestnika i jego pozycję.

IV. NAGRODY

 • Nagrodami w Mistrzostwach Polski w pozycjonowaniu 2013 są:
  • Tytuł Mistrza Polski Pozycjonowania Stron Internetowych 2013.
  • Prawo wyświetlania na stronach Zwycięzcy "oficjalnego" buttona odsyłającego do strony z oficjalnymi wynikami.

  [*]W Mistrzostwach nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca.

  [*]Lista nagród zostanie opublikowana na stronie konkursu w osobnym miejscu.

  [*]Kapituła zastrzega sobie prawo wyróżnienia innych stron konkursowych.

V. Zasady i tryb składania reklamacji i rozpatrywania roszczeń Uczestników konkursu:

 • Każdy uczestnik konkursu ma prawo złożenia reklamacji na piśmie do organizatora konkursu pod adresem: mistrz2k13@seopl.org
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Konkursu. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony przez email
 • Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.
 • Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania wszelkich roszczeń prawno-skarbowych, które mogą wyniknąć z uczestniczenia w konkursie.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 • Podczas trwania konkursu, w rankingu będzie brana pod uwagę tylko jedna strona uczestnika, która ma najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.
 • Weryfikacja pozycji będzie przeprowadzona przez organizatorów na podstawie wyników ze skryptu sprawdzającego.
 • Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 • Lista laureatów zostanie publikowana na stronie konkursu.
 • Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych.
 • Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu.
 • Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres e-mail jak i potwierdzeniem tego poprzez odpowiedni plik wgrany na stronę biorąca udział w konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwanie lub odwołanie konkursu.

Uaktualnienie wraz z frazą konkursową

 • Like 1

dymna.jpg

Przyjaźń psa na całe życie. ZAGINĄŁ DOM

Link to post
Share on other sites
 • Replies 88
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Może WypasJeleniWSunriseSystem ?? T.

To mnie szczerze rozczuliło

Skoro swego czasu było MSNIsBetterThanGoogle teraz można zrobić NicNieJestGorszeNiżGoogle?

nie może posiadać żadnej historii oraz linków do niej prowadzących

Według jakich narzędzi? Nie pytam z myślą o oszustwie, tylko chciałbym sprawdzić domenę przed rejestracją tak jak będzie ona weryfikowana, żeby nie było niespodzianek ;)

Łukasz Borchmann

Google+ / LinkedIn / GoldenLine

Link to post
Share on other sites

Organizatorzy nie mają wpływu na stosowane techniki pozycjonowania, jednak dobrze będzie, gdy każdy uczestnik zapozna się z tymi wskazówkami.

To mnie szczerze rozczuliło :P

 • Like 2

Gwarantowany efekt. 100% satysfakcji lub zwrot gotówki. Tylko teraz profesjonalne pozycjonowanie książek na Twojej półce. 20% zniżki jeżeli masz różową i prostą (wypozycjonowaną) ścianę. Nie pozycjonujemy stron w Google.

Link to post
Share on other sites

Organizatorami konkursu są:

 • Forum Pozycjonowanie i Optymalizacja
  • Jakub Makaruk
  • Michał Makaruk

  [*]Xann Internet Solutions

  • Tomasz Wieliczko

  [*]Silesia SEM

  • Artur Strzelecki

A gdzie liderzy rynku tacy jak SS czy Noril?

Link to post
Share on other sites

No, mi też ArTh00r kojarzy się z tą frazą ale chyba niebyły zadowolony- ostro wzrosłaby konkurencja ;)

Piłeś? Nie jedź (i nie loguj się na forum) !

Siciliano: Robić szeptankę tutaj to jak sprawdzać w zbiorniku poziom paliwa zapalniczką.

Link to post
Share on other sites

Najlepiej jakby fraza była taka by dzięki niej coś ludzie zobaczyli wartościowego, taka jednocześnie akcja społeczna.

kiss-me.info.pl  Google chroni Twoją witrynę przed obniżaniem jej pozycji w rankingu i usunięciem jej z indeksu w wyniku działania innych webmasterów :] 

 

Link to post
Share on other sites

Zamieszanie zrobiłaby fraza generyczna typu: zobacz to, albo, ponieważ - byłoby śmiesznie.

Gwarantowany efekt. 100% satysfakcji lub zwrot gotówki. Tylko teraz profesjonalne pozycjonowanie książek na Twojej półce. 20% zniżki jeżeli masz różową i prostą (wypozycjonowaną) ścianę. Nie pozycjonujemy stron w Google.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy