boddah

Regulamin strony i inne prawne kwestie

Polecane posty

Z góry przepraszam jeśli to nieodpowiednie miejsce.

 

Czy posiadanie regulaminu strony jest wymagane przez polskie prawo? Co ewentualnie grozi jeśli się nie zamieści takowego na portalu informacyjnym ? Z mojej "branży" mało która strona regulamin posiada.

 

Przyznam się, że prowadząc całkiem popularny serwis piłkarski mamy coraz częściej problemy natury prawnej. Staramy się wszystko robić zgodnie z literą prawa, ale strony nie stać na opłacenie prawnika, z którym moglibyśmy stale współpracować i który mógłby ustrzec nas przez wieloma pułapkami, które jak się okazuje, czyhają prowadząc portal ;)

 

Jak można się przed tym zabezpieczyć? Szukać jakiegoś zagranicznego wydawcy (a jak tak to gdzie)? Spróbować przepisać domenę na członka rodziny, który mieszka na stałe za granicą? To w ogóe coś da ?

 

Przepraszam za - wydaje mnie się - dosyć chaotyczny post, ale od dłuższego czasu bezskutecznie szukamy wyjścia z sytuacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Powstało wiele firm zagranicą, żeby nie podlegać polskiemu prawu. Ale strona firma zagraniczna podlega tamtejszemu prawu, więc czasami to może to wyjść tak jak stryjek

"zamienił stryjek siekierkę na kijek"

Jeśli masz portal to możesz stworzyć własny regulamin na podstawie, któregoś z dużych portali, im prostszy tym lepszy.

 


dymna.jpg

Przyjaźń psa na całe życie. ZAGINĄŁ DOM

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli świadczysz usługi drogę elektroniczną masz obowiązek posiadania regulaminu. "Usługi elektroniczne" należy rozumieć niezwykle szeroko - jest to np. udostępnienie forum, możliwość wprowadzania komentarzy do wpisów, zamieszczenie na stronie formularza kontaktowego. Nie ma przy tym znaczenia czy usługi są płatne czy bezpłatne (jakkolwiek absurdalne może się to wydawać). Nic Ci nie da wyprowadzka z kraju :) 

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE):

Art. 8. 1. Usługodawca: 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”;

2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

B) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

 

UŚUDE nakłada na Ciebie również szereg obowiązków informacyjnych wobec Użytkowników/Klientów/Usługobiorców.

 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ustawodawca nie wprowadził żadnych prawnych konsekwencji za nieutworzenie regulaminu. Jednakże dotyczy to tylko przepisów UŚUDE, nie zaś wszystkich ustaw. Za brak regulaminu grozi sankcja przewidziana w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - art. 24 ust. 2 pkt 2 stanowi, że:przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji”. Tym samym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- na podstawie art. 106 u.o.k.k.- może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji: karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie (…) dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 (tj. nie podsiadał regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną). 

 

Nieudzielenie wymaganych prawem informacji konsumentowi stanowi także wykroczenie. Zgodnie z art. 139b kodeksu wykroczeń, podmiot zawierający umowę z konsumentem podlega karze grzywny w przypadku niespełnienia obowiązku udzielenia informacji lub wydania dokumentu. Grzywna z tego tytułu wskazana jest w art. 24 par. 1 i może wynosić nawet do 5,000 zł.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A jeśli zamieszczę discalmer, że korzystanie ze strony nie jest świadczeniem żadnych usług, co user rozumie i na co się zgadza?

Czy rzecz dotyczy tylko domen .pl, albo hostowanych w Polsce? Jeśli będę miał domenę .com w np OVH, ale content jest po polsku, to nadal muszę stosować to prawo?


Jeden seo rabin powie tak, a inny powie nie.

Zostałem SEMitą, żeby nawet w pracy siedzieć przy komputerze B)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, odys napisał:

A jeśli zamieszczę discalmer, że korzystanie ze strony nie jest świadczeniem żadnych usług, co user rozumie i na co się zgadza?

Czy rzecz dotyczy tylko domen .pl, albo hostowanych w Polsce? Jeśli będę miał domenę .com w np OVH, ale content jest po polsku, to nadal muszę stosować to prawo?

 

Świadczenie usług jest stanem faktycznym, którego nie zmieni oświadczenie o takiej treści.

Tym samym nie wyłączy cytowanego powyżej przepisu UŚUDE. Co więcej, stanowiłoby to klauzulę niedozwoloną, naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Taką klauzulą jest postanowienie stawiające konsumenta w gorszej sytuacji prawnej od tej, w której  znalazłby się, gdyby tej klauzuli nie było - w dużym skrócie. A tak jest w niniejszym przypadku.

 

Przepisy ustawy nie różnicują domen. Znaczenie ma to, gdzie faktycznie prowadzisz działalność, na czyją rzecz i w jakim języku.
O ironio, te kwestie powinien ujmować regulamin :)

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 21 lutego 2017 o 00:13, e-Regulaminy.pl napisał:

zamieszczenie na stronie formularza kontaktowego

 

nie zobowiązuje do posiadania regulaminu strony - nie wprowadzaj w błąd. Co najwyżej politykę prywatności w tym momencie trzeba mieć, co można w rzeczywistości podciągnąć pod ciasteczkową politykę.


Panie Boże, chroń mnie przed debilami, bo rozmowa z nimi powoduje, że  grzeszę pychą..

Były sobie świnki trzy - content, google oraz link | jestem uczulony na pierd*lenie głupot | idiot intruder aka internetowy poszukiwacz prawdy 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, mcmagik napisał:

 

nie zobowiązuje do posiadania regulaminu strony - nie wprowadzaj w błąd. Co najwyżej politykę prywatności w tym momencie trzeba mieć, co można w rzeczywistości podciągnąć pod ciasteczkową politykę.

Mocne słowa jak na to rozbudowane uzasadnienie B). Parafrazując słowa z Twojej stopki:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi wyraźnie o obowiązku posiadania regulaminu w przypadku – co nie powinno Ciebie zaskoczyć – ich świadczenia.

O tym, co uznaje się za taką usługę, stanowi art. 2 ust. 4 ustawy: „wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej”.

Posiadanie formularza kontaktowego spełnia te kryteria, wszakże pod warunkiem (chociażby ubocznego) celu gospodarczego, zawodowego lub zarobkowego. Czekam na propozycje innych celów.

Jeśli uważasz, że nie – wyjaśnij, dlaczego w art. 3 ust. 2 ustawy, ustawodawca wskazuje iż „przepisów ustawy nie stosuje się do używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem.

Służę pomocą – właśnie dlatego, że przepisy ustawy stosuje się do używania formularza kontaktowego w celach związanych z (chociażby uboczną) działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową.

Jeśli jednak wciąż uważasz, że posiadanie formularza kontaktowego nie spełnia tych kryteriów, odsyłam do motywu 18 preambuły (w zw z art. 2 pkt B) Dyrektywy 2000/31/WE PEiR. Jest ona niejako źródłem naszej ustawy i definiując wspomniane na początku usługi, stanowi iż:  

obejmują szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w trybie on-line; (…) dotyczą także usług, które nie są wynagradzane przez tych, którzy je otrzymują, takie jak usługi polegające na oferowaniu informacji on-line lub informacji handlowych (…) także usługi, które polegają na przekazywaniu informacji poprzez sieć komunikacyjną, (…) takie jak usługi wideo na żądanie lub przekazywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego(…).”

Jeśli dalej pozostajesz w oparach wątpliwości, możesz podjąć się wyjaśnienia kolejnego wyłączenia ustawodawcy (tym razem unijnego), który w powołanym motywie preambuły a contrario stanowi, iż:

„używanie poczty elektronicznej lub innych równorzędnych środków do przekazywania informacji indywidualnych na przykład przez osoby fizyczne działające poza zakresem ich działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, łącznie używaniem ich w celu zawarcia umowy między tymi osobami, nie jest usługą (…).”

Tu ponownie służę pomocą – również przepisy dyrektywy (i następczo ustawy) stosuje się do używania formularza kontaktowego w celach związanych z działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową.

O kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych nie chcę się rozwodzić – nie ten wątek. W każdym razie w żadnym przypadku nie ograniczają się do posiadania polityki cookies.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

Jeżeli wysłanie maila przez formularz www celem kontaktu z hydraulikiem Kowalskim interpretujesz jako wykonanie usługi to nie mam więcej pytań o twoją wiedzę.. 

Przeczytaj jeszcze raz zapisy, które przytoczyłeś, tylko tym razem ze zrozumieniem.. samo posiadanie na stronie wizytówce formularza kontaktowego nie jest świadczenie żadnej usługi.. a w twojej ocenie takowy formularz zawsze obliguje do tworzenia regulaminu.. regulaminu czego się pytam? może jak podam numer telefonu to też muszę stworzyć regulamin? wszak telefon to urządzenie do elektronicznego przetwarzania..


 

to taki wasz rodzaj marketingu - wprowadzanie w błąd Kowalskiego celem sprzedaży regulaminu na stronę wizytówkę?

 

7 godzin temu, e-Regulaminy.pl napisał:

O kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych nie chcę się rozwodzić


 

uprzedzę twoje wywody o konieczności regulaminu..


 

Cytuj

Przetwarzanie przez sklep internetowy danych klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepisy te nie nakładają na sklep internetowy obowiązku publikowania regulaminu dotyczącego ochrony danych osobowych klientów.

 

http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/obowiazki-informacyjne-i-regulaminy/ 

Edytowano przez mcmagik
źródło cytatu

Panie Boże, chroń mnie przed debilami, bo rozmowa z nimi powoduje, że  grzeszę pychą..

Były sobie świnki trzy - content, google oraz link | jestem uczulony na pierd*lenie głupot | idiot intruder aka internetowy poszukiwacz prawdy 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Rozumiemy, że obowiązek posiadania regulaminu w przypadku zamieszczenia formularza na stronie jest niewygodny dla webmasterów i pozycjonerów. Jednak to nie powód do tak niskich argumentów o marketingu naszych usług. Odpowiadając na nie i podsumowując tę dywagację, poniżej zamieszczamy cytaty i linki wprost od naszej konkurencji:<br /><br />

Czy świadczymy usługi drogą elektroniczną? Wystarczy, że na stronie znajduje się Newsletter czy chociażby Formularz kontaktowy, aby udzielić odpowiedzi twierdzącej. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w sposób jednoznaczny określa, że jeżeli po stronie użytkownika naszej strony internetowej dochodzi do żądania spełnienia jakiejś usługi, a po naszej stronie do spełnienia tej usługi, mamy do czynienia ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. <br /><br />

https://odo24.pl/blog-post.zgoda-na-przetwarzanie

<br />Czy sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną?<br /><br />

Tak. Prawie każdy sklep daje możliwość rejestracji konta klienta, a to jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Dodatkowo może nią być newsletter, możliwość dodawania opinii i komentarzy, czy też formularz kontaktowy lub formularz polecenia znajomemu.<br /><br />

https://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/prawo-e-commerce

<br />Definicja i cechy usługi świadczonej drogą elektroniczną wydają ci się mętne? Poniżej konkretne przykłady usług, które w 100% pozwolą ci zrozumieć, o czym mówimy: - obsługa newsletteru (Freshmail, MaliChimp, MailerLite, GetResponse), - zarządzanie pracą i zespołem, CRM (Livespace, MiniCRM, PipeDrive), - monitorowanie sieci (Brand24, SentiOne, Monitori), - księgowość, fakturowanie on-line (Fakturownia, InFakt, wFirma), -hosting (Zenbox, OVH, TheCamels), -poczta e-mail (Gmail), -wszystkie pozostałe usługi Google, -portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN). Jak widzisz, wszystko, z czego korzystasz w Internecie, to usługi świadczone drogą elektroniczną<br /><br />

https://prakreacja.pl/swiadczenie-uslug-droga-elektroniczna/

<br />Posiadanie formularza kontaktowego jest usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i powołanej dyrektywy. Takie prawo, takie są też komentarze. W związku z tym, zamieszczenie formularza kontaktowego w celach związanych z prowadzoną, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem, wymaga ustanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.<br /><br />

Podsumowując, wmawiaj hydraulikom ze swoich wizytówek co chcesz, ale są zobowiązani do posiadania regulaminu świadczenia usług. Ustawa o ochronie danych osobowych nie ma z tym żadnego związku. Podobnie jak regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z powołanym "regulaminem ochrony danych osobowych klientów". Mieszasz pojęcia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@up, czerpiecie wiedzę ze stron konkurencji wystawiającej warte funta kłaków certyfikaty? Brawo Wy!

Jeżeli formularz kontaktowy ma charakter wyłącznie informacyjny, a za jego pośrednictwem nie przyjmuje się żadnych dyspozycji nie świadczy się usługi. Usługę przekazu cyfrowego świadczy w tym momencie co najwyżej pośrednik, którym jest hostingodawca.
 


Panie Boże, chroń mnie przed debilami, bo rozmowa z nimi powoduje, że  grzeszę pychą..

Były sobie świnki trzy - content, google oraz link | jestem uczulony na pierd*lenie głupot | idiot intruder aka internetowy poszukiwacz prawdy 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 23.02.2017 o 13:13, mcmagik napisał:

@up, czerpiecie wiedzę ze stron konkurencji wystawiającej warte funta kłaków certyfikaty? Brawo Wy!

Jeżeli formularz kontaktowy ma charakter wyłącznie informacyjny, a za jego pośrednictwem nie przyjmuje się żadnych dyspozycji nie świadczy się usługi. Usługę przekazu cyfrowego świadczy w tym momencie co najwyżej pośrednik, którym jest hostingodawca.
 

 

Ok. Masz inne zdanie, szanujemy to.

Niech każdy przeczyta przedstawione przez nas argumenty merytoryczne oraz przepisy prawne i sam wyciągnie wnioski. Tyle.

 

Trochę za mocno szafujesz ad personam, a za mało merytorycznie. 

Chyba nie o to na tym forum chodzi, żeby obrażać wszystkich na lewo i prawo przy odmienności poglądów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony


  • Kto przegląda   0 użytkowników

    Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.