Jump to content

e-Regulaminy.pl

Nowi Forumowicze
 • Content Count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Contact Methods

 • Twitter
  e-regulaminy.pl

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ok. Masz inne zdanie, szanujemy to. Niech każdy przeczyta przedstawione przez nas argumenty merytoryczne oraz przepisy prawne i sam wyciągnie wnioski. Tyle. Trochę za mocno szafujesz ad personam, a za mało merytorycznie. Chyba nie o to na tym forum chodzi, żeby obrażać wszystkich na lewo i prawo przy odmienności poglądów.
 2. Może poniższa tabela wyjaśni kwestię obowiązków i zabezpieczeń dot. danych osobowych z CEIDG. Pamiętajmy, że jeżeli mamy jakiekolwiek dodatkowe dane (np. adres e-mail czy telefon nieujawniony w CEIDG) to mamy już kompletnie inny zbiór i znajduje zastosowanie pierwsza kolumna. Zabezpieczać musimy każdy rodzaj przetwarzanych przez nas danych - nie tylko danych wrażliwych. Na marginesie - PESEL, data urodzenia, telefon i adres nie są w żadnym wypadku danymi wrażliwymi Gdyby było tak jak mówisz, musiałbym każdego kontrahenta pytać o zgodę na p
 3. Bardzo słusznie - z danymi osobowymi należy uważać Niestety nasze prawo jest bardzo zmienne i niekonsekwentne, o czym chyba nikogo nie musimy przekonywać Od 2016 r. dane osobowe przedsiębiorców, znajdujące się w CEIDG, PONOWNIE NIE podlegają ochronie na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Dokładnie od 19 maja 2016 r., w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, znaczącej zmianie uległo m.in. przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców, ujawnionych w Cent
 4. Rozumiemy, że obowiązek posiadania regulaminu w przypadku zamieszczenia formularza na stronie jest niewygodny dla webmasterów i pozycjonerów. Jednak to nie powód do tak niskich argumentów o marketingu naszych usług. Odpowiadając na nie i podsumowując tę dywagację, poniżej zamieszczamy cytaty i linki wprost od naszej konkurencji:<br /><br /> Czy świadczymy usługi drogą elektroniczną? Wystarczy, że na stronie znajduje się Newsletter czy chociażby Formularz kontaktowy, aby udzielić odpowiedzi twierdzącej. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w sposób jednoznaczny okr
 5. Prawda. Z drugiej strony, czasem bardziej optymalne jest roszczenie o wydanie korzyści uzyskanych przez naruszającego, niż roszczenie o naprawienie szkody. Zależy od środków dowodowych - na tym gruncie zawartości KPiR, monitoringu fraz i ich korelacji. Niemniej, przy określaniu wartości przedmiotu sporu byłoby ciekawie. Lepiej celować w niższe pułapy i zobaczyć, co wyniknie z opinii biegłego. Najwyżej rozszerzyć roszczenie w toku postępowania. A ugodę zawrzeć... nie zawsze można .
 6. Mocne słowa jak na to rozbudowane uzasadnienie . Parafrazując słowa z Twojej stopki: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi wyraźnie o obowiązku posiadania regulaminu w przypadku – co nie powinno Ciebie zaskoczyć – ich świadczenia. O tym, co uznaje się za taką usługę, stanowi art. 2 ust. 4 ustawy: „wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania dany
 7. Świadczenie usług jest stanem faktycznym, którego nie zmieni oświadczenie o takiej treści. Tym samym nie wyłączy cytowanego powyżej przepisu UŚUDE. Co więcej, stanowiłoby to klauzulę niedozwoloną, naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Taką klauzulą jest postanowienie stawiające konsumenta w gorszej sytuacji prawnej od tej, w której znalazłby się, gdyby tej klauzuli nie było - w dużym skrócie. A tak jest w niniejszym przypadku. Przepisy ustawy nie różnicują domen. Znaczenie ma to, gdzie faktycznie prowadzisz działalność, na czyją rzecz i w jakim języku. O ironio, te kwe
 8. Po pierwsze, jeżeli nie mamy zarejestrowanego znaku towarowego, również możemy dochodzić swoich praw do firmy. Aczkolwiek jest znacznie trudniej na gruncie dowodowym. Po drugie i klasycznie "TO ZALEŻY" Główne pytanie brzmi: czy jest to wprowadzenie w błąd odbiorcy i czy może to być czyn nieuczciwej konkurencji? Innymi słowy, czy konkurencyjna firma "podszywa" się pod innego przedsiębiorcę? Nie wolno podszywać się pod inny podmiot, a więc używać nazwy czy logo, które wcześniej były używane do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Przykład: http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/co
 9. Kilka słów - tak na przyszłość Kwestia wiarygodności "oferty" została omówiona i nie będę się do tego odnosić. Jakim prawem wysłali Tobie niezamówioną informację handlową? Tak samo pewnie wysyłaliby i do reszty - bez uzyskania zgody... A za konsekwencje odpowiadałbyś Ty. Możliwe konsekwencje: 1). ustawa Prawo telekomunikacyjne - art. 209 - za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody przewiduje karę pieniężną. Karę za spam nakłada Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość kary może osiągać nawet 3% przychodu uka
 10. Jeżeli świadczysz usługi drogę elektroniczną masz obowiązek posiadania regulaminu. "Usługi elektroniczne" należy rozumieć niezwykle szeroko - jest to np. udostępnienie forum, możliwość wprowadzania komentarzy do wpisów, zamieszczenie na stronie formularza kontaktowego. Nie ma przy tym znaczenia czy usługi są płatne czy bezpłatne (jakkolwiek absurdalne może się to wydawać). Nic Ci nie da wyprowadzka z kraju Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE): Art. 8. 1. Usługodawca: 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”;
 11. Mam nadzieję, że sprawę udało się pozytywnie rozstrzygnąć. Teraz na formalną rejestracje poczekasz pewnie z 2 lata Na szczęście jeśli nie przetwarzasz danych wrażliwych to wystarczy samo zgłoszenie, nie trzeba czekać na wpis. Rozwinę wątek, może komuś się przyda: Przyznam się szczerze, że kompletnie nie rozumiem niektórych wymagań. Dane osobowe będę przechowywał we freshmailu, więc nie wiem czy te pytania dotyczą mnie czy freshmaila. Nie wszystkie wymagania trzeba spełnić. Jest to przykładowa lista - (w teorii) urzędnicy GIODO pochylają się nad każdym wnioskiem i oc
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy