Skocz do zawartości

Problem z forum PhpBB


Red

Rekomendowane odpowiedzi

Otóz mam forum: https://forum.ruchchorzow.com

i tak patrzę dzisiaj na tej subdomenie mam PR2 a na

https://forum.ruchchorzow.com/index.php mam PR3 i teraz chciałbym przekierowanie dać 301 na subdomenę czy to jest dobry pomysł? I jeszcze sądzę, że te PR3 na index jest przez to że w topie jest link właśnie do indexa jak to by szło zmienić żeby linkowało do subdomeny bez tego index.php?

W panelu admina mam takie pola:

nazwa domeny: https://forum.ruchchorzow.com

ścieżka skryptu: /

z góry dzieki za dobre rady.

Mistrz Pozycjonowania Master of Seo.  Zobacz moją ofertę dla klientów na BITEC Pozycjonowanie Katowice

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. otwórz Twoje forum, stronę na której występuje odwołanie,

2. zobacz jak nazywa się plik - w adresie przeglądarki,

3. znajdź ten plik na Twoim dysku/serwerze,

4. prześledź strukturę pliku, znajdź miejsce gdzie występuje odwołanie,

5. popraw link na taki, jaki Ci odpowiada.

Nie wiem naprawdę co dokładnie musisz poprawić.

Szy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak Kolego chcesz dać przekierowanie z domena.pl/index.php na domena.pl ... w pliku index.php ?

HTTP 200 usługi IT -> Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL/ Laravel
Komory normobaryczne - normobaria.tech Wykonawca montażu i instalacji komory normobarii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie da rady ponieważ przekierowanie takie:

<?

header("Location:https://www.domena.pl");

exit;

?>

czy z 301 w index.php powoduje zapętlenie i blokadę wywoływanej strony poniewaz adres https://www .domena. pl i tak wywoluje plik index.php i kolo się zamyka ...

HTTP 200 usługi IT -> Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL/ Laravel
Komory normobaryczne - normobaria.tech Wykonawca montażu i instalacji komory normobarii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mozna to zrealizowac w ten sposob:)


<?

$adres=explode("/",$_SERVER[REQUEST_URI]);

if($adres[1]=="index.php")

{

header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 

header("Location: /"); 

header("Connection: close");  

exit;

}

?>

;)

HTTP 200 usługi IT -> Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL/ Laravel
Komory normobaryczne - normobaria.tech Wykonawca montażu i instalacji komory normobarii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ha,ha dużo rzeczy da radę tylko wymaga #-o

HTTP 200 usługi IT -> Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL/ Laravel
Komory normobaryczne - normobaria.tech Wykonawca montażu i instalacji komory normobarii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

<? 

$adres=explode("/",$_SERVER[REQUEST_URI]); 

if($adres[1]=="index.php") 

{ 

  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 

  header("Location: /"); 

  header("Connection: close");     

  exit; 

} 

?> <?php

/***************************************************************************

*                                index.php

*                            -------------------

*   begin                : Saturday, Feb 13, 2001

*   copyright            : (C) 2001 The phpBB Group

*   email                : support@phpbb.com

*

*   $Id: index.php,v 1.99.2.3 2004/07/11 16:46:15 acydburn Exp $

*

*

***************************************************************************//***************************************************************************

*

*   This program is free software; you can redistribute it and/or modify

*   it under the terms of the GNU General Public License as published by

*   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

*   (at your option) any later version.

*

***************************************************************************/define('IN_PHPBB', true);

$phpbb_root_path = './';

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');

include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);//

// Start session management

//

$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);

init_userprefs($userdata);

//

// End session management

//$viewcat = ( !empty($HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL]) ) ? $HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL] : -1;if( isset($HTTP_GET_VARS['mark']) || isset($HTTP_POST_VARS['mark']) )

{

$mark_read = ( isset($HTTP_POST_VARS['mark']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mark'] : $HTTP_GET_VARS['mark'];

}

else

{

$mark_read = '';

}//

// Handle marking posts

//

if( $mark_read == 'forums' )

{

if( $userdata['session_logged_in'] )

{

 setcookie($board_config['cookie_name'] . '_f_all', time(), 0, $board_config['cookie_path'], $board_config['cookie_domain'], $board_config['cookie_secure']);

}$template->assign_vars(array(

 "META" => '<meta http-equiv="refresh" content="3;url='  .append_sid("index.$phpEx") . '">')

);$message = $lang['Forums_marked_read'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a> ');message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);

}

//

// End handle marking posts

//$tracking_topics = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_t']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_t"]) : array();

$tracking_forums = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_f"]) : array();//

// If you don't use these stats on your index you may want to consider

// removing them

//

$total_posts = get_db_stat('postcount');

$total_users = get_db_stat('usercount');

$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');

$newest_user = $newest_userdata['username'];

$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];if( $total_posts == 0 )

{

$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_zero_total'];

}

else if( $total_posts == 1 )

{

$l_total_post_s = $lang['Posted_article_total'];

}

else

{

$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_total'];

}if( $total_users == 0 )

{

$l_total_user_s = $lang['Registered_users_zero_total'];

}

else if( $total_users == 1 )

{

$l_total_user_s = $lang['Registered_user_total'];

}

else

{

$l_total_user_s = $lang['Registered_users_total'];

}

//

// Start page proper

//

$sql = "SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order

FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c 

ORDER BY c.cat_order";

if( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{

message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query categories list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}$category_rows = array();

while( $category_rows[] = $db->sql_fetchrow($result) );

$db->sql_freeresult($result);if( ( $total_categories = count($category_rows) ) )

{

//

// Define appropriate SQL

//

switch(SQL_LAYER)

{

 case 'postgresql':

 	$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id 

   FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u

   WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id 

   	AND u.user_id = p.poster_id  

   	UNION (

     SELECT f.*, NULL, NULL, NULL, NULL

     FROM " . FORUMS_TABLE . " f

     WHERE NOT EXISTS (

     	SELECT p.post_time

     	FROM " . POSTS_TABLE . " p

     	WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id  

     )

   	)

   	ORDER BY cat_id, forum_order";

 	break; case 'oracle':

 	$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id 

   FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u

   WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id(+)

   	AND u.user_id = p.poster_id(+)

   ORDER BY f.cat_id, f.forum_order";

 	break; default:

 	$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id

   FROM (( " . FORUMS_TABLE . " f

   LEFT JOIN " . POSTS_TABLE . " p ON p.post_id = f.forum_last_post_id )

   LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON u.user_id = p.poster_id )

   ORDER BY f.cat_id, f.forum_order";

 	break;

}

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{

 message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}$forum_data = array();

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

{

 $forum_data[] = $row;

}

$db->sql_freeresult($result);if ( !($total_forums = count($forum_data)) )

{

 message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);

}//

// Obtain a list of topic ids which contain

// posts made since user last visited

//

if ( $userdata['session_logged_in'] )

{

 $sql = "SELECT t.forum_id, t.topic_id, p.post_time 

 	FROM " . TOPICS_TABLE . " t, " . POSTS_TABLE . " p 

 	WHERE p.post_id = t.topic_last_post_id 

   AND p.post_time > " . $userdata['user_lastvisit'] . " 

   AND t.topic_moved_id = 0"; 

 if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

 {

 	message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query new topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

 } $new_topic_data = array();

 while( $topic_data = $db->sql_fetchrow($result) )

 {

 	$new_topic_data[$topic_data['forum_id']][$topic_data['topic_id']] = $topic_data['post_time'];

 }

 $db->sql_freeresult($result);

}//

// Obtain list of moderators of each forum

// First users, then groups ... broken into two queries

//

$sql = "SELECT aa.forum_id, u.user_id, u.username 

 FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USERS_TABLE . " u

 WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . " 

 	AND g.group_single_user = 1 

 	AND ug.group_id = aa.group_id 

 	AND g.group_id = aa.group_id 

 	AND u.user_id = ug.user_id 

 GROUP BY u.user_id, u.username, aa.forum_id 

 ORDER BY aa.forum_id, u.user_id";

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{

 message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}$forum_moderators = array();

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

{

 $forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '">' . $row['username'] . '</a>';

}

$db->sql_freeresult($result);$sql = "SELECT aa.forum_id, g.group_id, g.group_name 

 FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g 

 WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . " 

 	AND g.group_single_user = 0 

 	AND g.group_type <> " . GROUP_HIDDEN . "

 	AND ug.group_id = aa.group_id 

 	AND g.group_id = aa.group_id 

 GROUP BY g.group_id, g.group_name, aa.forum_id 

 ORDER BY aa.forum_id, g.group_id";

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{

 message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

{

 $forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=" . $row['group_id']) . '">' . $row['group_name'] . '</a>';

}

$db->sql_freeresult($result);//

// Find which forums are visible for this user

//

$is_auth_ary = array();

$is_auth_ary = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);//

// Start output of page

//

define('SHOW_ONLINE', true);

$page_title = $lang['Index'];

include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);$template->set_filenames(array(

 'body' => 'index_body.tpl')

);$template->assign_vars(array(

 'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),

 'TOTAL_USERS' => sprintf($l_total_user_s, $total_users),

 'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),  'FORUM_IMG' => $images['forum'],

 'FORUM_NEW_IMG' => $images['forum_new'],

 'FORUM_LOCKED_IMG' => $images['forum_locked'], 'L_FORUM' => $lang['Forum'],

 'L_TOPICS' => $lang['Topics'],

 'L_REPLIES' => $lang['Replies'],

 'L_VIEWS' => $lang['Views'],

 'L_POSTS' => $lang['Posts'],

 'L_LASTPOST' => $lang['Last_Post'], 

 'L_NO_NEW_POSTS' => $lang['No_new_posts'],

 'L_NEW_POSTS' => $lang['New_posts'],

 'L_NO_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['No_new_posts_locked'], 

 'L_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['New_posts_locked'], 

 'L_ONLINE_EXPLAIN' => $lang['Online_explain'],  'L_MODERATOR' => $lang['Moderators'], 

 'L_FORUM_LOCKED' => $lang['Forum_is_locked'],

 'L_MARK_FORUMS_READ' => $lang['Mark_all_forums'],  'U_MARK_READ' => append_sid("index.$phpEx?mark=forums"))

);//

// Okay, let's build the index

//

for($i = 0; $i < $total_categories; $i++)

{

 $cat_id = $category_rows[$i]['cat_id']; //

 // Should we display this category/forum set?

 //

 $display_forums = false;

 for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)

 {

 	if ( $is_auth_ary[$forum_data[$j]['forum_id']]['auth_view'] && $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )

 	{

   $display_forums = true;

 	}

 } //

 // Yes, we should, so first dump out the category

 // title, then, if appropriate the forum list

 //

 if ( $display_forums )

 {

 	$template->assign_block_vars('catrow', array(

   'CAT_ID' => $cat_id,

   'CAT_DESC' => $category_rows[$i]['cat_title'],

   'U_VIEWCAT' => append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$cat_id"))

 	); 	if ( $viewcat == $cat_id || $viewcat == -1 )

 	{

   for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)

   {

   	if ( $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )

   	{

     $forum_id = $forum_data[$j]['forum_id'];     if ( $is_auth_ary[$forum_id]['auth_view'] )

     {

     	if ( $forum_data[$j]['forum_status'] == FORUM_LOCKED )

     	{

       $folder_image = $images['forum_locked']; 

       $folder_alt = $lang['Forum_locked'];

     	}

     	else

     	{

       $unread_topics = false;

       if ( $userdata['session_logged_in'] )

       {

       	if ( !empty($new_topic_data[$forum_id]) )

       	{

         $forum_last_post_time = 0;         while( list($check_topic_id, $check_post_time) = @each($new_topic_data[$forum_id]) )

         {

         	if ( empty($tracking_topics[$check_topic_id]) )

         	{

           $unread_topics = true;

           $forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);         	}

         	else

         	{

           if ( $tracking_topics[$check_topic_id] < $check_post_time )

           {

           	$unread_topics = true;

           	$forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);

           }

         	}

         }         if ( !empty($tracking_forums[$forum_id]) )

         {

         	if ( $tracking_forums[$forum_id] > $forum_last_post_time )

         	{

           $unread_topics = false;

         	}

         }         if ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all']) )

         {

         	if ( $HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all'] > $forum_last_post_time )

         	{

           $unread_topics = false;

         	}

         }       	}

       }       $folder_image = ( $unread_topics ) ? $images['forum_new'] : $images['forum']; 

       $folder_alt = ( $unread_topics ) ? $lang['New_posts'] : $lang['No_new_posts']; 

     	}     	$posts = $forum_data[$j]['forum_posts'];

     	$topics = $forum_data[$j]['forum_topics'];     	if ( $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] )

     	{

       $last_post_time = create_date($board_config['default_dateformat'], $forum_data[$j]['post_time'], $board_config['board_timezone']);       $last_post = $last_post_time . '<br />';       $last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '='  . $forum_data[$j]['user_id']) . '">' . $forum_data[$j]['username'] . '</a> ';

       

       $last_post .= '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?"  . POST_POST_URL . '=' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id']) . '#' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] . '"><img src="' . $images['icon_latest_reply'] . '" border="0" alt="' . $lang['View_latest_post'] . '" title="' . $lang['View_latest_post'] . '" /></a>';

     	}

     	else

     	{

       $last_post = $lang['No_Posts'];

     	}     	if ( count($forum_moderators[$forum_id]) > 0 )

     	{

       $l_moderators = ( count($forum_moderators[$forum_id]) == 1 ) ? $lang['Moderator'] : $lang['Moderators'];

       $moderator_list = implode(', ', $forum_moderators[$forum_id]);

     	}

     	else

     	{

       $l_moderators = ' ';

       $moderator_list = ' ';

     	}     	$row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];

     	$row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];     	$template->assign_block_vars('catrow.forumrow',	array(

       'ROW_COLOR' => '#' . $row_color,

       'ROW_CLASS' => $row_class,

       'FORUM_FOLDER_IMG' => $folder_image, 

       'FORUM_NAME' => $forum_data[$j]['forum_name'],

       'FORUM_DESC' => $forum_data[$j]['forum_desc'],

       'POSTS' => $forum_data[$j]['forum_posts'],

       'TOPICS' => $forum_data[$j]['forum_topics'],

       'LAST_POST' => $last_post,

       'MODERATORS' => $moderator_list,       'L_MODERATOR' => $l_moderators, 

       'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt,        'U_VIEWFORUM' => append_sid("viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$forum_id"))

     	);

     }

   	}

   }

 	}

 }

} // for ... categories}// if ... total_categories

else

{

message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);

}//

// Generate the page

//

$template->pparse('body');include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);?>

oto zawartość pliku index.php

Mistrz Pozycjonowania Master of Seo.  Zobacz moją ofertę dla klientów na BITEC Pozycjonowanie Katowice

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przed przekierowaniem Header nie mogą być wysłane żadne znaki, spacje itd. ten kod MUSI być dokładnie na samym początku kodu pliku index.php

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ruch/public_html/forum/index.php:10)

Stad taki blad sprawdz to w edytorze jakim się posługujesz.

Blad tkwi tutaj:

?> <?php

daj tak

?>

<?php

lub tak

?><?php

LUB na samym poczatku funkcje buforowania...

<?

ob_start();

// dalej reszta kodu pliku index.php

8)

HTTP 200 usługi IT -> Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL/ Laravel
Komory normobaryczne - normobaria.tech Wykonawca montażu i instalacji komory normobarii

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności