Jump to content
pneuma

Definicja spamu w wyszukiwarkach

Recommended Posts

Witam, jako że temat jest wkóło wałkowany co jest a co nie jest Spam-em zebrałem klika tekstów i źródła do nich:

Netsprint:

Czym jest spam? 

Za spam uznajemy wszelkie działania wprowadzające w błąd internautę. W przypadku wyszukiwarek może to być na przykład sztuczne zawyżanie pozycji strony w wynikach wyszukiwania lub prezentawanie opisów niezgodnych z treścią strony. Firmy i osoby indywidualne stosujące techniki spamerskie mogą się spotkać z bardzo ostrą reakcją zarówno Zespołu wyszukiwarki jak i internautów. W skrajnych przypadkach sprawa może być skierowana do sądu. 

Dlaczego walczymy ze spamem ? 

precyzja wyników wyszukiwania 

Dokładamy wszelkich starań, aby pozycja strony w wynikach wyszukiwania w pełni odzwierciedlała jej wartość dla użytkownika. W przypadku stron spamerskich, wartość ta zazwyczaj jest bliska zeru. 

szybko rosnący Internet – jakość zebranych dokumentów 

Co miesięą przybywa na świecie około 500 tys. nowych stron internetowych (NetCraft 2003). Przy tak ogromnej liczbie dokumentów dostępnych w sieci, bardzo ciężko jest znaleźć te najbardziej wartościowe. Spamerzy dodatkowo zwiększają szum informacyjny, oszukując internautów co do treści strony. 

zaufanie użytkowników 

Wasze zaufanie jest dla nas najważniejsze. Wszystkie strony WWW indeksowane są u nas na tych samych, obiektywnych zasadach. Wiemy, że pojawienie się spamu w wyszukiwarce może się przyczynić do nadwyrężenia Waszego zaufania. Dlatego też dbamy o to, aby nieuczciwych stron pojawiało się jak najmniej. 

Konflikt z nieuczciwymi serwisami będzie istniał tak długo, jak istnieć będą wyszukiwarki. Mają one bardzo duże znaczenie w generowaniu ruchu w sieci, lecz niestety żadna nie jest w pełni odporna na wszystkie nowe techniki spamowania. Dlatego w NetSprincie stale rozwijamy nasze oprogramowanie, aby skala zjawiska była jak najmniejsza. 

Jak walczymy ze spamem? 

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, by prezentowane wyniki nie wprowadzały Was w błąd. Dążąc do jak najwyższej jakości prezentowanych wyników, jednym z naszych priorytetów jest walka ze spamem. W naszym systemie wdrożyliśmy specjalne algorytmy, potrafiące skutecznie wykryć próby spamowania wyszukiwarki. W przypadku stwierdzenia takich technik, serwisy je stosujące są surowo karane poprzez znaczne obniżenie pozycji w rankingu lub całkowite wyeliminowanie z bazy NetSprint. W skrajnych przypadkach informujemy również providerów internetowych o niedozwolonych praktykach ich klientów. 

Jeżeli chcesz, aby Twoja strona znalazła się wysoko w wynikach wyszukiwania, nigdy nie stosuj technik spamerskich. Istnieje bardzo duże ryzyko, że przyniesie to skutek zupełnie odwrotny od zamierzonego i Twoja strona w ogóle nie znajdzie się w wynikach. Poniżej prezentujemy przykładowe metody pozwalające naszej wyszukiwarce lepiej zindeksować Twoją stronę oraz te, które bardzo surowo karzemy. 

Co możesz, a czego nie powinieneś robić 

Techniki, które powinieneś używać: 

Zbuduj stronę zawierającą dużo wartościowej treści, czytelny i łatwy sposób nawigacji oraz przejrzystą strukturę dokumentów; 

Umieść w kodzie strony znaczniki Meta (title, description and keywords) dokładnie odzwierciedlające treść Twojej strony; 

Umieść na swojej stronie linki do innych serwisów tematycznie związanych z treścią Twojej strony i postaraj się, aby Twoja strona pojawiła się w jak największej liczbie katalogów WWW i innych serwisach; 

Zachowuj jak największy stosunek ilości tekstu do kodu HTML; 

Najlepiej indeksowane są strony w formacie HTML. Jeżeli budujesz swoją stronę np. we flashu, umieść również jej odpowiednik w HTMLu; 

Unikaj wykorzystywania JavaScriptu w hiperłączach; 

Staraj się nie używać ramek; 

Często aktualizuj zawartość swojej strony. 

Techniki niedozwolone: 

Tworzenie grup stron o różnych adresach url zawierających tą samą lub bardzo zbliżoną treść; 

Strony ze słowami kluczowymi niezwiązanymi z treścią strony; 

Strony podsuwające robotowi wyszukiwarki treść zupełnie odmienną od tego, co widzi użytkownik (tzw.”cloaking”); 

Automatycznie generowane strony stworzone w celu zaśmiecenia wyników wyszukiwania; 

Umieszczenie strony w farmach linków – sieciach stron wzajemnie linkujących się do siebie w celu podnoszenia popularności linku; 

Umieszczanie niewidocznego tekstu; 

Nadmierne powtarzanie słów kluczowych w znacznikach META; 

Budowanie stron automatycznie przekierowujących użytkownika na inną stronę; 

Jakiekolwiek inne techniki mające na celu oszukanie robota wyszukiwarki lub użytkownika. 

Zgłoś spam 

Dokładamy wszelkich starań, aby nie pojawiały się u nas strony stosujące niedozwolone techniki. Jeżeli jednak znalazłeś w naszych wynikach taką stronę, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt – wyślij nam treść szukanej frazy i adres strony podejrzanej o spam. 

Rozpatrzymy każde Twoje zgłoszenie i w przypadku stwierdzenia spamu natychmiast podejmiemy stosowne kroki w celu usunięcia nieuczciwej strony z naszych wyników. 

źródło: http://www.netsprint.pl/spam.html

Spam: standardowa definicja M.A.P.S.

Elektroniczna wiadomość jest spamem, JEŻELI 

(1) treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, 

ORAZ 

(2) jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, 

ORAZ 

(3) treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.[1.] 

źródło: http://www.nospam-pl.net

Onet.pl Zasady blokowania

Zasady blokowania serwerów Wyszukiwarki Polskiego Internetu Onet.pl S A 

Zgodnie z Regulaminem Wyszukiwarki Polskiego Internetu Onet.pl S A, Onet.pl przysługuje prawo usunięcia strony z wyników wyszukiwania w trosce o jakość Wyszukiwarki. 

W związku z tym: 

1. Onet.pl S A może zablokować serwery, domeny lub grupy serwerów, na których znajduje się strona spełniająca dowolny z poniższych warunków: 

treść strony udostępniana programowi wyszukującemu, przedstawiającemu się jako "search.onet" (tzn. podającemu taki ciąg znaków w polu user agent) jest inna niż udostępniana najpopularniejszej przeglądarce WWW (aktualnie MS Internet Explorer 6.0); 

treść strony udostępniana programowi wyszukującemu lub użytkownikowi znajdującemu się w siedzibie Onet.pl S A jest inna niż udostępniana użytkownikom w innych regionach Polski; 

strona jest zaprojektowana w ten sposób, że przez Filtr Rodzinny nie jest oznaczana jako przeznaczona dla dorosłych, choć w powszechnym odczuciu za taką powinna być uznana; aby strona była rozpoznana przez Filtr Rodzinny jako strona dla dorosłych, wystarczy np. w jej nagłówku umieścić słowo "sex" (np. w polu "keywords"); 

jeżeli strona jest tworzona "pod wyszukiwarkę" to znaczy np. zawiera niewidoczny dla użytkownika tekst lub posługuje się technikami sztucznego podnoszenia pozycji w wyszukiwarce (cross-linking, URL spamming, itp.); 

ponadto zablokowanie może nastąpić, jeżeli domena "spamuje", tzn. w jednej domenie znajduje się więcej niż 100 subdomen lub serwerów (wirtualnych lub fizycznych); 

strona może zostać zablokowana za nadmierne powtarzanie słów kluczowych w znacznikach meta lub nagłówkach; 

oraz w każdej innej sytuacji, w której działania operatora domeny lub serwera mogą zakłócić sprawne działanie wyszukiwarki. 

2. Usunięcie przesłanek wymienionych w punkcie 1 nie powoduje automatycznego zdjęcia blokady. O tym, czy blokada będzie zdjęta, a jeżeli tak, to kiedy, decyduje Onet.pl S A, kierując się wyłącznie dobrem użytkowników wyszukiwarki (osób szukających). 

3. Wnioski dotyczące blokowania lub odblokowywania serwerów lub domen winny być kierowane wyłącznie na adres szukaj_abuse@portal.onet.pl 

4. Redakcja nie udziela informacji, który z punktów regulaminu został złamany. 

5. Posiadacz serwisu internetowego znajdującego się na zablokowanym serwerze lub w zablokowanej domenie, może zgłosić go do Katalogu OKO; po zaakceptowaniu przez redakcję Katalogu OKO serwis pojawi się w wynikach wyszukiwania. 

6. Ponowne złamanie regulaminu wyszukiwarki powoduje nieodwołalne zablokowanie serwerów lub domen

źródło: http://szukaj.onet.pl/pomoc/5720,index.html

Wp.pl Polityka antyspamowa

Wirtualna Polska S.A. ("WP") nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym. W szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki. Nie zezwala się także na przekazywanie listów e-mail do systemów WP, za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody. WP nie zezwala także na przekazywanie do systemów WP takich listów e-mail, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.

WP nie zezwala na wykorzystanie systemów WP do przesyłania listów e-mail naruszających postanowienia odpowiednich regulaminów świadczenia usług pocztowych przez WP.

WP zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy WP przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.

Stosowane mogą być między innymi następujące techniki: 

odrzucanie wszelkich połączeń bądź przesyłek e-mail pochodzących z adresów, na które wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów WP) skargi, 

blokowanie kont użytkowników poczty WP, na których wpłynęły (zweryfikowane przez administratorów WP) skargi, 

odrzucanie wszelkich transmisji pochodzących z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe tzw. czarnych listach (ang. blacklists) 

odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antyspamowe WP za przesyłki o charakterze masowym, niepożądane przez odbiorców 

odrzucanie przesyłek e-mail uznanych przez systemy antywirusowe WP za zawierające wirusy 

odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail, które posiadają znamiona ataków typu "mail-bombing" (wysyłanie bardzo dużej ilości przesyłek w krótkim okresie czasu) 

odrzucanie połączeń bądź przesyłek e-mail ze źródeł, które nie posiadają poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS 

odrzucanie przesyłek e-mail zawierających sfałszowane nagłówki 

odrzucanie połączeń nie spełniających standardu SPF (http://spf.pobox.com

Względem użytkowników wykorzystujących systemy WP niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek e-mail o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne. 

Wszelkie reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłki przez systemy WP, w sposób inny od wymienionych w tej polityce, prosimy przesyłać na adres postmaster@wp.pl 

źródło: http://profil.wp.pl/polityka_antyspamowa.h...s=szukajpolskie

na interii się nie dopatrzyłem

Google - Search Engine Optimizers

Search Quality and Your Feedback

Google strives to return the most relevant results for every search we conduct. To that end, we encourage website managers to make their content straightforward and easily understood by both users and search engines alike. Unfortunately, not all websites have our users' best interests at heart.

Help us maintain the quality of Google results. 

Trying to deceive (spam) our web crawler by means of hidden text, deceptive cloaking or doorway pages compromises the quality of our results and degrades the search experience for everyone. We think that's a bad thing. 

If your Google search returns a result that you suspect is spam, please let us know using this form. We investigate each report of deceptive practices thoroughly and take appropriate action when abuse is uncovered. At minimum, we will use the data from each spam report to improve our site ranking and filtering algorithms. The result of this should be visible over time as the quality of our searches gets even better. In especially egregious cases, we will remove spammers from our index immediately, so they do not show up in search results at all. Other steps will be taken as necessary. 

Google appreciates your taking the time to help us improve our service for web searchers around the world. By helping us eliminate spam, you are saving millions of people time, effort and energy. We think that's a good thing. 

Please complete the form below 

Exact query that shows a problem (copy this from the Google search box):

 

Resulting Google page that shows problem (copy the Google URL):

 

The specific web page or site that is misbehaving:

 

Type(s) of problem (check all that apply): 

Hidden text or links 

Misleading or repeated words 

Page does not match Google's description 

Cloaked page 

Deceptive redirects 

Doorway pages 

Duplicate site or pages 

Other (specify) 

http://www.google.com/contact/spamreport.html

Jeżeli macie inne definicje spamu to zapraszam do dodania

Cloaking wg google:[

. What is cloaking? 

The term "cloaking" is used to describe a website that returns altered webpages to search engines crawling the site. In other words, the webserver is programmed to return different content to Google than it returns to regular users, usually in an attempt to distort search engine rankings. This can mislead users about what they'll find when they click on a search result. To preserve the accuracy and quality of our search results, Google may permanently ban from our index any sites or site authors that engage in cloaking to distort their search rankings. 

Search Spam Report w Yahoo

http://add.yahoo.com/fast/help/us/ysearch/...eportsearchspam

What is search engine spam?

Search engine spam refers to pages that are considered unwanted and appear in search results with the intent to deceive or attract clicks, with little regard for relevance or overall quality of the user experience. 

Some, but not all, examples include: 

Pages that harm accuracy, diversity, or relevance of search results 

Pages that seem deceptive, fraudulent, or provide a poor user experience 

Pages dedicated to redirecting the user to another page 

Pages in great quantity, automatically generated or of little value 

Pages using methods to artificially inflate search engine ranking 

The use of text that is hidden from the user 

Excessively cross-linking sites to inflate a site's apparent popularity 

Pages built primarily for search engines 

Misuse of competitor names/products

więcej informacji o spamie wg Yahoo: http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/dele...ions/index.html

In the search engine world, spam is defined as the manipulation of a web page to give it an artificial boost in the search engine rankings. Generally, spam is what the search engines say it is. I.e., it is defined by the search engines themselves. Each of the major search engines provide specific guidelines describing what webmasters should and should not do to their web pages in order to achieve a better search engine ranking, though that has not always been the case.

Several methods are universally deemed search spam, including hidden text, doorway pages, and mirror pages.

spam można zgłaszać pod adresami podanymi przez KillBill-a

http://forum.optymalizacja.com/ftopic384.html


Canon sony aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe - promocja. Atrakcyjny system ratalny. Katalog stron www

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeżeli macie inne definicje spamu to zapraszam do dodania

Skro spamem (w wynikach wyszukiwania i poczcie elektronicznej) jest wszystko to co jest nieporządane / niezamówione to równie za SPAM możemy potraktować otwierające się równocześnie ze stroną inne strony - w celu nabijania sobie odwiedzin czy nabijania cookiesa czy IP w w programach partnerskich.

No bo co to jest kiedy strona jest o rowerach i jest na 1 miejscu nawet ze słowami kluczowymi związanymi z tematyką jeśli razem z nią otwiera mi się 5 zupełnie niezwiązanych z tym tematem stron, niech jeszcze ze dwie z otwartych przy okazji stron wywołają pełnoekranową reklamę to już KOSZMAR a nie spam.

Oczywiście strona którą chciałem oglądać znika mi w gąszczu dodatkowych stron. Ostatecznie nic nie oglądam bo jak najszybciej wciskam ALT+F4.


- buduj content metodą drag&drop i łatwo zgarnij SEO backlinki z msDrop

- wideoporadniki jak korzystać z msDrop

Share this post


Link to post
Share on other sites

Piotrze, jasne że masz rację widziałem juz podobne stwierdzenia gdzieś. Poszukałem i okazło się że Yahoo wprowadz także określenie Excessive Pop-up windows jako spam

dorzucają jeszcze informację że

spam to:

Illegal content

Redirects to another site

 

Porn for non-porn search

Excessive keyword repetition

 

Excessive Pop-up windows

Deceptive affiliate content

 

Machine-generated page

Deceptive title/description 

w ww temacie dokleiłem linka gdzie o tym piszą w Yahoo


Canon sony aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe - promocja. Atrakcyjny system ratalny. Katalog stron www

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wydaje mi sie, ze do pelni szczescia przydaloby sie tlumaczenie tekstow o spamie w google. Wiekszosc ludzi pyta o spam w googlu a ich znajomosc angielskiego jest srednia i nic z tego nie zrozumieja. Natomiast tlumaczenie - nawet dosc swobodne - bedzie calkowicie zalatwiac problem.

Poza tym to swietna robota Pneuma =D> =D> =D>

Share this post


Link to post
Share on other sites

A czy kometarze tez sa uznawanae za spam ?

<!-- "tu słowa kluczowe" --> 

I czy w ogole cokolwiek pomagają ? Jeżeli nie szkodzą hehe ? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

witkat, owszem. Absolutnie nic nie pomagają. Strata transferu.

Przy czym, polecam Ci przejrzenie archiwum forum przed zadaniem następnych pytań.

pzdr.


omnia mea mecum porto

In general, it could be argued from the consumer point of view that the better the search engine is, the fewer advertisements will be needed for the consumer to find what they want.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ja zastanawiam się czy stałe linki w liczbie np. 20 - 30, wychodzące ze strony głównej serwisu i jego podstron nie są przez Google uznawane za spam? Myśl ta nachodzi mnie po akcji z qlwebami, bo cóż prostszego dla Googli jak przefiltrować strony oddające takie ilości linków.

Pozycjonowanie kraków

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam pytanie odnośnie spamu:

Mam adres mailowy znaleziony na stronie www firmy zajmującej się wynajmowaniem miejsc noclegowych. Chcę wysłać tej firmie e-mail z ofertą-pytaniem czy chciałaby dodać nieodpłatnie swój obiekt noclegowy do bazy obiektów noclegowych w tematycznym serwisie informacyjnym www o kwaterach. Sam serwis nie ma charakteru komercyjnego, ogłoszenia i oferty są zamieszczane bezpłatnie (serwis ma służyć jedynie jako zaplecze)

Czy taki e-mail z zapytaniem jest spamem? Domyślam się, że wg definicji prawdopodobnie raczej jest, ale nie jestem pewien. W końcu nie chcę na tym zarobić, adres e-mail jest na stronie firmy a nie osoby prywatnej, a ja kieruję tylko informację o możliwości bezpłatnego zareklamowania usługi oferowanej przez adresata maila w moim serwisie związanym z branżą klienta.

Więc jak to wygląda? ;)


Quidquid latine dictum, sid altum videtur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeżeli jest to mail tylko z zapytaniem bez szczegółów/linku do strony tego obiektu czy też bez szczegółowego jego opisu z danymi teleadresowymi to nie bedzie to spam.


Przestałem olewać Skuteczne SEO . Zanim zapytasz gugla naucz się zadawać pytania ....

Moja  fotografia kulinarna na http://foodphotos.eu/ :D Jak Ciebie robią w ..... Wuja dowiesz się na seoinfo.edu.pl, Fu*k Google ......Ask me .... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeżeli jest to mail tylko z zapytaniem bez szczegółów/linku do strony tego obiektu czy też bez szczegółowego jego opisu z danymi teleadresowymi to nie bedzie to spam.

Dzięki za szybką odpowiedź, ale nie o to mi chodziło, chyba nieprecyzyjnie opisałem o co mi chodzi. Ja sam nie mam hotelu i nie chcę go reklamować.

Spróbuje jeszcze raz:

Ja mam serwis www, na którym hotelarze mogą umieszczać bezpłatnie swoje obiekty noclegowe (mogą podać tam nazwę swojego "noclegowiska", zdjęcie i dane kontaktowe dla ich potencjalnych klientów).

W skrócie chcę wysyłać e-mail o treści z grubsza następującej ;) : "Dzień Dobry, cześć i czołem, mam stronę branżową z ogłoszeniami miejsc noclegowych, jeśli chcesz możesz dodać swoje ogłoszenie bezpłatnie do serwisu, nic nie tracisz a jedynie zyskujesz bo będzie Cię jeszcze bardziej widać w sieci ;)". (tu może jeszcze dorzucę link odsyłający do formularza, który pozwoli opisać i skategoryzować obiekt noclegowy.)

Ja tylko chcę wysyłać informację o możliwości bezpłatnego dodania hotelu do serwisu www z hotelami.

Jak to więc wygląda? - czy to spam?


Quidquid latine dictum, sid altum videtur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy