Jump to content

Recommended Posts

Tym razem prezentuje już ostatnią modyfikacje tego lata :) - Komentarze z możliwością wyboru ręcznej moderacji lub bez. Modyfikacja o tyle ciekawa że upiększy nam nieliczne podstrony z wpisami a jak wiadomo - im więcej unikalnego tekstu tym lepsza szansa na trwała indeksację. Mod jest o tyle ciekawy że działa na podobnej zasadzie jak w wordpress tzn. Nick może zostać podlinkowany do jakiejś strony - może to zachęci większą ilość ludzi do pisania. Poniżej prezentuje parę screenów jak to wygląda:

Formularz dodawania komentarzy:

screenhunter009fk9.th.jpg screenhunter010nb5.th.jpg screenhunter011zf1.th.jpg

Panel administracyjny przy ręcznej moderacji:

screenhunter013rv5.th.jpg screenhunter014uw5.th.jpg

Efekt końcowy:

screenhunter015av0.th.jpg

Instalacja:

1. W bazie danych dodajemy nową tabelę np. otwarty_komentarze:

CREATE TABLE `otwarty_komentarze` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `id_wpi` int(11) NOT NULL,
 `nick` varchar(250) NOT NULL,
 `www` varchar(250) NOT NULL,
 `komentarz` text NOT NULL,
 `data` date NOT NULL,
 `time` varchar(20) NOT NULL,
 `moderacja` int(11) NOT NULL default '1',
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3;

Z kolei w tablicy otwarty_ilosci dodajemy 2 rekordy: kom_a, kom_n.

2. W pliku otwarty_disp/szcz.php dodajemy w dowolnym miejscu:

<?
if ( (isset($_POST["dodaj"])) ) {

if ($_POST["nick"] != "" && $_POST["komentarz"] != "") {

if ($_POST[www] != "") {

preg_match("/[ ]?(http:\/\/)+?[ ]?/i", $_POST["www"], $podziel); 

if (count($podziel) == 0) $_POST[www] = "http://".$_POST[www];

}

if ($cfg[mod] == 1) { $moderacja = 0; $kom_n = 1; $kom_a = 0; }
else { $moderacja = 1; $kom_n = 0; $kom_a = 1; }

$sql_dodaj = "
 insert into ".$prefix."komentarze set
 id_wpi = '$_GET[id]',
 nick = '$_POST[nick]',
 www = '$_POST[www]',
 komentarz = '$_POST[komentarz]',
 data = '".date("Y-m-d")."',
 time = '".time()."',
 moderacja = '$moderacja'";
$result_dodaj = mysql_query($sql_dodaj) or die("error $sql_dodaj");

$sql_kom_a = "
 update ".$prefix."ilosci set
 ilosc = ilosc+$kom_a
 where nazwa = 'kom_a'";
$result_kom_a = mysql_query($sql_kom_a) or die("error $sql_kom_a");

$sql_kom_n = "
 update ".$prefix."ilosci set
 ilosc = ilosc+$kom_n
 where nazwa = 'kom_n'";
$result_kom_n = mysql_query($sql_kom_n) or die("error $sql_kom_n");

$info = "<b>Dziękujemy - komentarz został poprawnie dodany do bazy.</b> ";
if ($cfg[mod] == 1) $info .= "<b>Komentarz pojawi się dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora!</b>";
}
else $info = "<b>Proszę wpisać treść komentarza i swój nick!</b>";
}

$i = 1;

echo "
<fieldset><legend><b>Wasze komentarze do strony ".$item[tytul]."</b></legend>
<div align=\"justify\" style=\"padding: 4px;\">";

if ($info != "") echo "<a name=\"comment\"></a>".$info."<br /><br />";

$sql = mysql_query("select * from ".$prefix."komentarze where id_wpi='$_GET[id]' && moderacja = 1 order by time asc LIMIT 10");

while($comment = mysql_fetch_assoc($sql)) {

echo "<b><span style=\"color:grey;\">".$comment[data].":</span> ";

if ($comment[www] == "") echo $comment[nick]."</b>";
else echo "<a href=".$comment[www]." class=\"out_link\" style=\"font-size:11px;\">".$comment[nick]."</a></b>";

echo "<br />";

echo $comment[komentarz];

echo "<br /><br />";

$i++;
}

if ($i < 2) echo "Strona nie była jeszcze komentowana. Twój komentarz może być pierwszy.";

echo "
Jeżeli chcesz dodać swój komentarz wypełnij poniższy formularz:
<br /><br />

<form action=\"#comment\" method=\"post\">
<table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" border=\"0\" width=\"100%\">
<tr>
<td>Nick:</td><td><input type=\"text\" name=\"nick\" class=\"search\" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Strona WWW:</td><td><input type=\"text\" name=\"www\" class=\"search\" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Komentarz:</td><td><textarea name=\"komentarz\" rows=\"3\" cols=\"75\" class=\"area\"></textarea></td>
</tr>
</table>
<div align=\"center\"><input type=\"submit\" name=\"dodaj\" class=\"button\" value=\"Dodaj komentarz\" /></div>
</form>";

if ($cfg[mod] == 1) echo "<br />Komentarz pojawi się dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora!";

echo "
</div>
</fieldset>";
?>

...oczywiście ewentualna modyfikację templatkę pozostawiam Wam.

W pliku otwarty_admin/admin_functions.php znajdujemy linię:

$n_pod = mysql_query("SELECT * FROM ".$prefix."podkategorie where akt='0' order by data DESC limit 0,5");
$ile_pod = mysql_num_rows($n_pod);

i dodajemy po niej:

$n_kom = mysql_query("SELECT * FROM ".$prefix."komentarze where moderacja='0' order by data DESC limit 0,5");
$ile_kom = mysql_num_rows($n_kom);

dalej znajdujemy:

<b>Podkategorie</b> (<?=$ile[pod_n]?>)<br />
<?
if ($ile_pod>0) {
echo "<ul>";
while ($l=mysql_fetch_assoc($n_pod)) {
echo "<li><a href=index.php?a=pod&id=$l[id]>$l[nazwa]</a></li>";
}
echo "</ul><br />";
}
?>

i dodajemy po niej:

<b>Komentarze</b> (<?=$ile[kom_n]?>)<br />
<?
if ($ile_kom>0) {
echo "<ul>";
while ($l=mysql_fetch_assoc($n_kom)) {
$l[nazwa] = substr($l[komentarz], 0, 100);

echo "<li><a href=index.php?a=kom&id=$l[id]>$l[nazwa]</a></li>";
}
echo "</ul><br />";
}
?>

znajdujemy:

<tr><td><b>Podkategorii</b> (razem: <?=$ile[pod_a]+$ile[pod_n]?>) <br />
<ul>
<li>aktywnych: <?=$ile[pod_a]?></li>
<li>nieaktywnych: <?=$ile[pod_n]?></li>
</ul><td></tr>

dodajemy:

<tr><td><b>Komentarzy</b> (razem: <?=$ile[kom_a]+$ile[kom_n]?>) <br />
<ul>
<li>aktywnych: <?=$ile[kom_a]?></li>
<li>nieaktywnych: <?=$ile[kom_n]?></li>
</ul><td></tr>

W pliku otwarty_admin/index.php po:

case "edytuj_wpi";
[...]
break;

dodajemy:

case "edytuj_kom":
$_POST[nick] = strip_tags($_POST[nick]);
$_POST[nick] = trim($_POST[nick]);
$_POST[nick] = htmlspecialchars($_POST[nick]);
$_POST[nick] = eregi_replace("([[:space:]]+)", " ", $_POST[nick]);
$_POST[komentarz] = strip_tags($_POST[komentarz]);
$_POST[komentarz] = trim($_POST[komentarz]);
$_POST[komentarz] = htmlspecialchars($_POST[komentarz]);
$_POST[komentarz] = eregi_replace("([[:space:]]+)", " ", $_POST[komentarz]);
$_POST[www] = strip_tags($_POST[www]);
$_POST[www] = trim($_POST[www]);
$_POST[www] = str_replace("\"", "", $_POST[www]);
$_POST[www] = str_replace("\'", "", $_POST[www]);
$_POST[www] = str_replace("&", "&", $_POST[www]);
$_POST[www] = str_replace("&", "&", $_POST[www]);

if ($_POST[www] != "") {

preg_match("/[ ]?(http:\/\/)+?[ ]?/i", $_POST["www"], $podziel); 

if (count($podziel) == 0) $_POST[www] = "http://".$_POST[www];

}

if ($_POST[nick]!="" AND $_POST[komentarz]!="") {

mysql_query("update ".$prefix."komentarze set nick='$_POST[nick]', komentarz='$_POST[komentarz]', www='$_POST[www]' where id='$_POST[id]'");
header("location: index.php?a=kom&id=$_POST[id]&err=11");						

} else {
header("location: index.php?a=kom&id=$_POST[id]&err=12");
}

break;

po:

case "wpi":
[...]
break;

dodajemy:

case "kom":

$comment = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from ".$prefix."komentarze where id='$_GET[id]'"));

$wpis = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from ".$prefix."wpisy where id='$comment[id_wpi]'"));

admin_site_header();

?>
<table style="width:96%" cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr valign=top>
<td>
<a href=index.php>strona główna</a><br />
<table style="width:100%; border-top: solid 1px #ddad08" cellspacing=0 cellpadding=0><tr>
<td style="background-color: #fefade; padding:2" valign="top">
<font style="font-size:18;">szczegóły komentarza</font>
</td></tr></table><BR>
<?
if ($comment[moderacja]=="0") {
?>
<table style="width:100%;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr valign=top>
<td width=100% align=center style="border: solid 2px #FF0000; background:#fff0f8; padding:10;" >
<font color=#FF0000><b>Uwaga!</b> Komentarz nie jest aktywny i nie wy¶wietla się Internautom na żadnym poziomie Katalogu. <a href=index.php?a=akom&id=<?=$_GET[id]?>><font color=#FF0000><B>Aktywuj komentarz teraz</b></font></a>.</font>
</td>
</tr></table><br />
<?
}
?>
<table style="width:90%;" align=center cellspacing=2 cellpadding=3 border=0>
<tr><td><br />
<font style="font-size:16;"><B>Zawarto¶ć komentarza:</b></font><br />
<ul>
<li><u>komentarz:</u> <?=$comment[komentarz]?><br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
<li><u>nick:</u> <?=$comment[nick]?><br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
<li><u>strona www:</u> <a href=<?=$comment[www]?> target=_blank><?=$comment[www]?></a><br /></li>
<li><u>data dodania:</u> <?=$comment[data]?><br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
</ul>
<br /><br />

<font style="font-size:16;"><B>Komentarz dotyczy wpisu: <?=$wpis[tytul]?></b></font><br />
<ul>
<li><u>opis:</u> <?=$wpis[opis]?><br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
<li><u>słowa kluczowe:</u> <?=$wpis[slowa]?><br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
<li><u>data dodania:</u> <?=$data?><br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
<li><u>iloPci</u> odsłon: <?=$wpis[odslon]?> / kliknięć: <?=$wpis[klikow]?> / CTR: <?=$ctr?>%<br /><img src=px.gif width=1 height=5><br /></li>
<li><u>adres:</u> <a href=<?=$url_k?> target=_blank><?=$url_k?></a><br />
<li><u>mail:</u> <?=$wpis[mail]?><br />
</ul>
</td></tr>
</table>
<br /><br />

<table style="width:100%;background-color: #FFFDF1;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr valign=top>
<td width=100% style="border: solid 1px #ddad08; padding:10;" >
<b>edycja trePci komentarza:</b><br />
<? 

echo "<form action=\"$_SERVER[REQUEST_URI]\" method=post><table width=100%>";
echo "<input type=hidden name=option value=\"edytuj_kom\">";
echo "<input type=hidden name=id value=\"$_GET[id]\">";
echo "<tr><td width=130 align=right>komentarz:</td><td><textarea name=komentarz style=\"width:350; height:60\">$comment[komentarz]</textarea></td></tr>";
echo "<tr><td width=130 align=right>nick:</td><td><input type=text name=nick value=\"$comment[nick]\" style=\"width:350\"></td></tr>";
echo "<tr><td width=130 align=right>strona www:</td><td><input type=text name=www value=\"$comment[www]\" style=\"width:350\"></td></tr>";
echo "<tr><td width=130 align=right></td><td><input type=submit value=\"zapisz zmiany\"></td></tr>";
echo "</table></form>";

if ($_GET[err]==11) {
echo "<font color=#008000><B>Sukces! zmiany komentarza zostały zapisane</b></font>";
} else if ($_GET[err]==12) {
echo "<font color=#FF0000><B>Bł+/-d! przy edycji komentarza wszystkie pola nick i komentarz musza zostać wypełnione, spróbuj jeszcze raz</b></font>";
}
?>

</td>
</tr></table><br />


<table style="width:100%;background-color: #FFFDF1;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr valign=top>
<td width=100% style="border: solid 1px #ddad08; padding:10;" >
<b>moderacja:</b><br /><ul>
<?
if ($comment[moderacja]==1) {
echo "<li>Komentarz jest aktywny: <a href=index.php?a=dkom&id=$_GET[id]>dezaktywuj go</a> je¶li nie chcesz aby był widoczny dla Internautów";
} else {
echo "<li>Komentarz nie jest aktywny: <a href=index.php?a=akom&id=$_GET[id]>aktywuj go</a> je¶li chcesz aby był widoczny dla Internautów";
}
?>
<li>Możesz ¶miało <a href=index.php?a=ukom&id=<?=$_GET[id]?>>usun±ć</a> komentarz je¶li nie jest Ci już potrzebny
</ul>
</td>
</tr></table>

</td><td width=20></td>
<td width=200>

<? oczekujace(); ?>

</td>
</tr>
</table>
<?

admin_site_footer();
break;

Później dodajemy jeszcze 3 case:

case "akom":
if ($_GET[id]!="") {

mysql_query("update ".$prefix."ilosci set ilosc=ilosc-1 where nazwa='kom_n'");
mysql_query("update ".$prefix."ilosci set ilosc=ilosc+1 where nazwa='kom_a'");
mysql_query("update ".$prefix."komentarze set moderacja='1' where id='$_GET[id]'");

}

header("location: index.php?a=kom&id=$_GET[id]");

break;

case "dkom":
if ($_GET[id]!="") {

mysql_query("update ".$prefix."ilosci set ilosc=ilosc+1 where nazwa='kom_n'");
mysql_query("update ".$prefix."ilosci set ilosc=ilosc-1 where nazwa='kom_a'");
mysql_query("update ".$prefix."komentarze set moderacja='0' where id='$_GET[id]'");
}

header("location: index.php?a=kom&id=$_GET[id]");

break;

case "ukom":
if ($_GET[id]!="") {
$comment = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from ".$prefix."komentarze where id='$_GET[id]'"));

if ($comment[moderacja]==1) {
mysql_query("update ".$prefix."ilosci set ilosc=ilosc-1 where nazwa='kom_a'");
} else {
mysql_query("update ".$prefix."ilosci set ilosc=ilosc-1 where nazwa='kom_n'");
}

mysql_query("delete from ".$prefix."komentarze where id='$_GET[id]'");
}

header("location: index.php");

break;

i uzupełniamy panel konfiguracyjny - znajdujemy więc np:

<?
if ($cfg[w5]==1) { $w5ac="checked";}
if ($cfg[w5]==2) { $w5bc="checked";}
?>
<tr><td align=right width=260>Linki bezpo¶rednie:</td><td width=200><input type="radio" name="w5" value="1" <?=$w5ac?>> tak | <input type="radio" name="w5" value="2" <?=$w5bc?>> nie (R301)</td></tr>

i dodajemy po tym:

<?
if ($cfg[mod]==1) { $moda="checked";}
if ($cfg[mod]==0) { $modb="checked";}
?>
<tr><td align=right width=260>Moderacja komentarzy:</td><td width=200><input type="radio" name="mod" value="1" <?=$moda?>> tak | <input type="radio" name="mod" value="0" <?=$modb?>> nie</td></tr>

znajdujemy:

mysql_query("insert into ".$prefix."konfiguracja set nazwa='pm', wartosc='$_POST[pm]' ");

dopisujemy po linii:

mysql_query("insert into ".$prefix."konfiguracja set nazwa='mod', wartosc='$_POST[mod]' ");

To wszystko. Teraz pozostaje wejść w panel adm. > konfiguracja i zaznaczyć czy chcemy mieć komentarze moderowane czy nie.

Zdaje sobie sprawe że instalacja tej modyfikacji może być bardzo trudna dla wielu osób dlatego informuje że we wrześniu wypuszczę zmodyfikowaną wersję otwarty mini w przystępnej instalacji.

=============================

W ramach testów zapraszam do dodawania wpisów do mojego Katalogu Stron Intelekt.

Co do wykorzystania powyższego skryptu standardowa zasada: bardzo proszę o umieszczenie linka zwrotnego:

<a href="http://www.katalog.intelekt.net.pl" target="_blank" alt="Katalog Stron Intelekt - Tylko Inteligentne Strony w Internecie" title="Katalog Stron Intelekt - Tylko Inteligentne Strony w Internecie"><strong>Katalog Stron Intelekt</strong></a>

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Nie ma - testy na moim katalogu wykazały że nikt z tego nie korzysta a że modyfikacja jest dość skomplikowana do zaimplementowania po prostu dałem sobie spokój - może kiedyś to dodam - teraz są jednak lepsze pomysły na mody .

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

mi jednak ta modyfikacja by się przydała i próbowałem ją zainstalować. Mam jednak problem. niby wszystko pięknie zadziałało. W PA pokazało się czy komentarze mają być moderowane, ale pod wpisami komentarze się nie pojawiły. Pojawił się natomiast błąd:

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_disp/funkcje.php on line 207

skunie ślubne,

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_disp/funkcje.php on line 207

suknia ślubna,

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_disp/funkcje.php on line 207

suknia na ślub,

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_disp/funkcje.php on line 207

dla ułatwienia dodam, ze linia o którą chodzi to:

$prettytext = preg_replace(array('~^'.$cfg[m2].'+|'.$cfg[m2].'+$~', '~'.$cfg[m2].'+~'), array('',
aczkolwiek mi to nic nie mówi.:/

co się stało? Czy jest jakiś prosty sposób na naprawę?

Link to post
Share on other sites

ale ta funkcja nie ma nic wspólnego z komentarzami tylko obsługuje seo-urle...poza tym wkleiłeś ją niekompletną - może przez przypadek ja po prostu nieco skróciłeś - zamień ją na:

$prettytext = preg_replace(array('~^'.$cfg[m2].'+|'.$cfg[m2].'+$~', '~'.$cfg[m2].'+~'), array('', $cfg[m2]), $prettytext);

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites

ale to jest błąd z funkcją w pliku funkcje.php a modyfikacja komentarzy w ogóle nie dotyczyła tego pliku ;) - dosłownie nic nie trzeba było zmienić w funkcje.php

Spróbuj więc nadpisać funkcje.php plikiem z paczki lub z backupa jeśli robiłeś wcześniej.

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites
ale to jest błąd z funkcją w pliku funkcje.php a modyfikacja komentarzy w ogóle nie dotyczyła tego pliku :) - dosłownie nic nie trzeba było zmienić w funkcje.php

Spróbuj więc nadpisać funkcje.php plikiem z paczki lub z backupa jeśli robiłeś wcześniej.

ale ja w tym pliku nic nie zmieniałem i to mnie własnie dziwi. zaraz nadgram plik

[edyt]

Nadgrałem i nic. Dalej ten sam błąd.:/

[ druga Edyta];)

Właśnie znalazłem drugi błąd po przeprowadzeniu tej aktualizacji. Nie mogę akceptować wpisów. Przy kliknięciu w akceptuj wpis pokazuje mi się taki błąd:

Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_admin/admin_functions.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_admin/admin_functions.php:254) in /home/muzwar/ftp/welon/otwarty_admin/index.php on line 1888

nadgrałem obydwa pliki starymi, ale błąd jest dalej:/

Edited by M_K_S
Link to post
Share on other sites

cholera naprawdę nie wiem jak Ci pomóc - wiem że błąd nie jest spowodowany zmianami modyfikacji od komentarzy tylko coś innego...nie mogę jednak dojść do tego co konkretnie. Chyba będziesz się musiał jednak uzbroić w cierpliwość - za miesiąc lub 2 wyjdzie kolejna aktualizacja - wtedy zaimplementuje również tego moda.

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites

dziwne, zrobiłem wszystko od końca. Czyli pozamieniałem pliki w których grzebałem, usunąłem z bazy danych to co dodałem, ale błąd jak był tak jest:/ instalować od nowa?

Link to post
Share on other sites

No właśnie to jest najlepszy dowód na to że ten błąd nie powodowały zmiany w plikach od tej modyfikacji tylko gdzieś indziej musiałeś coś niechcący usunąć/wyedytować. No jak nie masz backupa to reinstalka.

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites

To coś z bazą bo dziś nadgrałem wszystkie pliki. Powiedz mi jak zrobić, żeby nie stracić bazy wpisów i kategorii przy instalowaniu katalogu od nowa? Da się?

Edited by M_K_S
Link to post
Share on other sites
To coś z bazą bo dziś nadgrałem wszystkie pliki. Powiedz mi jak zrobić, żeby nie stracić bazy wpisów i kategorii przy instalowaniu katalogu od nowa? Da się?

Użyć opcji "export XML" w panelu adm. i zapisać plik na dysku - instalujesz nowy katalog -> wybierasz opcję "import XML" i po kłopocie.

iDir - skrypt na katalog stron lub firm - następca projektu SEOKatalog, dostosowany do dzisiejszych standardów, w pełni responsywny, na nowoczesnym frameworku.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy