Jump to content

[Sprzedam] generator tekstu


Recommended Posts

Program:

 • Tworzy teksty na bazie pliku dane.txt
 • Bajecznie prosty w obsłudze
 • Google łyka te teksty (dobre pod różne śmietniki)
 • Tworzy teksty w plikach od 1.txt.....1000.txt
 • Na przykładzie ok 4k tekstu tworzy 200 tekstów 1k w ok minutę (na starym lapku) -

  im większy plik dane.txt to czas pracy się wydłuża.

 • Na PW mogę pokazać przykłady stron opartych o tekst z generatora siedzących w google 5 lat.

 

Przykładowy wygenerowany tekst:

 

Cytat

Każdym kraju europejskim, sposób nieznany zaprzysiężeniu przez pana właśnie teraz rozstrzyga się Polski, ale w przeszłości, tak los nie dla rządu, To, że praca, wysiłek, cierpliwość, odpowiedzialność te cztery lata przetrwała który ustąpił, czy dla tak naprawdę od których czy też tym, dobrobyt każdego to łatwe, nałożone na rządu, całej prace będę przez ten państwa Europy i świata, najnowszej historii.Ten wielki cztery lata i teraz rozstrzyga się w jakich przyszło nam Jest oczywistym i bardzo być nakierowane praca, wysiłek, cierpliwość, tylko Polski, ale w że ten wynik osobna w szczególności.Chcę będę prowadził. To jest od kogokolwiek uznania podziękowania.Chcę podziękować wszystkim milionów Polaków, których praca, krótkim zdaniu przypomnieć może czy dla tych od których zależy To jest zaszczyt odpowiedzialność pozwoliły nam prowadził. To wyboru. To przede wszystkim moment, kiedy prezydenta Rzeczpospolitej ten wynik jest możliwy Europy, przede wszystkim przyszłość który odpowiada na determinację.

 

Ten sam przemielony przez google translator:

Every European country , the way unknown sworn in by Mr. right now resolved Polish , but in the past , so fate is not for the government , That the work , effort , patience, responsibility of those who survived four years gave way , or the fact of where or the welfare of each is easily imposed on the government, all the work I by the countries of Europe and the world , the latest historii.Ten great four years and now settled in what came to us is obvious and very be directed work , effort , patience, only Polish but that this result separately in szczególności.Chcę I ran . This is recognition from anyone podziękowania.Chcę thank all of millions of Poles , whose work , short sentence can recall or for those that determine It is an honor responsibility allowed us to lead . It's your choice . It is primarily a moment when the president of the Republic of the result is possible in Europe , especially the future that responds to the determination.

Cena: 100 zł

Kontakt : PW, tla[wiadomoco]vp.pl,GG 4733680

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy