Jump to content

[PL] VestaCP - Darmowy panel hostingowy


Recommended Posts

VestaCP-PL.png

W pełni bezpłatny i spolszczony panel hostingowy.

Kompatybilny z systemami operacyjnymi: Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS.

# RHEL 5, RHEL 6

# CentOS 5, CentOS 6

# Debian 7

# Ubuntu LTS, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10

Działa z serwerami dedykowanymi oraz VPS.

W sam raz dla osób początkujących oraz doświadczonych administratorów.

Poradniki krok po kroku.

Polski instalator.

Więcej o możliwości instalacji pod adresem: http://vestacp.pl/in...nfiguracja.html

Lista pobożnych życzeń od użytkowników: http://forum.vestacp...awnienia-panelu

http://vestacp.pl

Edited by stilly
 • Like 4

Polskie wsparcie dla VestaCP.pl oraz najlepsze Rolety Gdańsk

Link to post
Share on other sites
 • Replies 42
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

W pełni bezpłatny i spolszczony panel hostingowy. Kompatybilny z systemami operacyjnymi: Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS. Działa z serwerami dedykowanymi oraz VPS. W sam raz dla osób początkujących

Nie wiem czy było czy nie ale dodam info gdyby ktoś chciał file managera to wystarczy dodać linie kodu do pliku konfiguracyjnego      Edycja pliku /usr/local/vesta/conf/vesta.conf 

Widzę, że instaluje właściwie całe oprogramowanie Dzięki za info ------- Przy okazji zapytam po co instaluje Nginex'a jak działa tylko z apache Jak się domyślam nginx instaluje pod obsługę pane

Widzę, że instaluje właściwie całe oprogramowanie

instalacja5.png

Dzięki za info :good:

-------

Przy okazji zapytam po co instaluje Nginex'a jak działa tylko z apache

Jak się domyślam nginx instaluje pod obsługę panelu VestaCP - Tak ?

Edited by Mion
 • Like 1

HTTP 200 usługi IT - Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL
- Full Stack Developer - :chatownik:

 

Link to post
Share on other sites

Nie ma problemu :)

Testuj do woli i daj znać jak działa.

Mam nadzieję, że spolszczenie nie jest jakieś strasznie.

Powodzenia!

Edit:

Co do pytania z WHT to zrozumiałem je co do innego silnika niż Apache np: lighttpd. Dlatego napisałem, że działa z Apache2 natomiast pod kontrolą Nginx'a

Sprawdź sam powinno wszystko ładnie działać. :)

Edited by stilly

Polskie wsparcie dla VestaCP.pl oraz najlepsze Rolety Gdańsk

Link to post
Share on other sites

Jeszcze zapytam jaka wersja PHP i co ważniejsze MySQL jest instalowane przez przedmiotowe oprogramowanie ?

 • Like 1

HTTP 200 usługi IT - Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL
- Full Stack Developer - :chatownik:

 

Link to post
Share on other sites

Pakiety instalowane są bezpośrednio z repozytoriów (apt / yum)

Z repo Vesty pobierany jest panel i konfigi dla panelu (oraz uaktualnienia panelu).

Co do wersji na chwilę obecną (dane z serwera Debian 7):

PHP:

phpinfo()
PHP Version => 5.4.4-14+deb7u7
System => Linux Server 3.2.0-4-486 #1 Debian 3.2.51-1 i686
Build Date => Dec 12 2013 10:54:06
Server API => Command Line Interface
Virtual Directory Support => disabled
Configuration File (php.ini) Path => /etc/php5/cli
Loaded Configuration File => /etc/php5/cli/php.ini
Scan this dir for additional .ini files => /etc/php5/cli/conf.d
Additional .ini files parsed => /etc/php5/cli/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-curl.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-gd.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-intl.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-mcrypt.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-mysql.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-mysqli.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-pdo_mysql.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-pspell.ini
PHP API => 20100412
PHP Extension => 20100525
Zend Extension => 220100525
Zend Extension Build => API220100525,NTS
PHP Extension Build => API20100525,NTS
Debug Build => no
Thread Safety => disabled
Zend Signal Handling => disabled
Zend Memory Manager => enabled
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
IPv6 Support => enabled
DTrace Support => disabled
Registered PHP Streams => https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls
Registered Stream Filters => zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, mcrypt.*, mdecrypt.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies

_______________________________________________________________________

Configuration
bcmath
BCMath support => enabled
Directive => Local Value => Master Value
bcmath.scale => 0 => 0
bz2
BZip2 Support => Enabled
Stream Wrapper support => compress.bzip2://
Stream Filter support => bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version => 1.0.6, 6-Sept-2010
calendar
Calendar support => enabled
Core
PHP Version => 5.4.4-14+deb7u7
Directive => Local Value => Master Value
allow_url_fopen => On => On
allow_url_include => Off => Off
always_populate_raw_post_data => Off => Off
arg_separator.input => & => &
arg_separator.output => & => &
asp_tags => Off => Off
auto_append_file => no value => no value
auto_globals_jit => On => On
auto_prepend_file => no value => no value
browscap => no value => no value
default_charset => no value => no value
default_mimetype => text/html => text/html
disable_classes => no value => no value
disable_functions => no value => no value
display_errors => Off => Off
display_startup_errors => Off => Off
doc_root => no value => no value
docref_ext => no value => no value
docref_root => no value => no value
enable_dl => Off => Off
enable_post_data_reading => On => On
error_append_string => no value => no value
error_log => no value => no value
error_prepend_string => no value => no value
error_reporting => 22527 => 22527
exit_on_timeout => Off => Off
expose_php => On => On
extension_dir => /usr/lib/php5/20100525+lfs => /usr/lib/php5/20100525+lfs
file_uploads => On => On
highlight.comment => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font> => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font>
highlight.default => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font> => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font>
highlight.html => <font style="color: #000000">#000000</font> => <font style="color: #000000">#000000</font>
highlight.keyword => <font style="color: #007700">#007700</font> => <font style="color: #007700">#007700</font>
highlight.string => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font> => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font>
html_errors => Off => Off
ignore_repeated_errors => Off => Off
ignore_repeated_source => Off => Off
ignore_user_abort => Off => Off
implicit_flush => On => On
include_path => .:/usr/share/php:/usr/share/pear => .:/usr/share/php:/usr/share/pear
log_errors => On => On
log_errors_max_len => 1024 => 1024
mail.add_x_header => On => On
mail.force_extra_parameters => no value => no value
mail.log => no value => no value
max_execution_time => 0 => 0
max_file_uploads => 20 => 20
max_input_nesting_level => 64 => 64
max_input_time => -1 => -1
max_input_vars => 1000 => 1000
memory_limit => -1 => -1
open_basedir => no value => no value
output_buffering => 0 => 0
output_handler => no value => no value
post_max_size => 8M => 8M
precision => 14 => 14
realpath_cache_size => 16K => 16K
realpath_cache_ttl => 120 => 120
register_argc_argv => On => On
report_memleaks => On => On
report_zend_debug => Off => Off
request_order => GP => GP
sendmail_from => no value => no value
sendmail_path => /usr/sbin/sendmail -t -i => /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision => 17 => 17
short_open_tag => On => On
SMTP => localhost => localhost
smtp_port => 25 => 25
sql.safe_mode => Off => Off
track_errors => Off => Off
unserialize_callback_func => no value => no value
upload_max_filesize => 2M => 2M
upload_tmp_dir => no value => no value
user_dir => no value => no value
user_ini.cache_ttl => 300 => 300
user_ini.filename => .user.ini => .user.ini
variables_order => GPCS => GPCS
xmlrpc_error_number => 0 => 0
xmlrpc_errors => Off => Off
zend.detect_unicode => On => On
zend.enable_gc => On => On
zend.multibyte => Off => Off
zend.script_encoding => no value => no value
ctype
ctype functions => enabled
curl
cURL support => enabled
cURL Information => 7.26.0
Age => 3
Features
AsynchDNS => No
Debug => Yes
GSS-Negotiate => Yes
IDN => Yes
IPv6 => Yes
Largefile => Yes
NTLM => Yes
SPNEGO => No
SSL => Yes
SSPI => No
krb4 => No
libz => Yes
CharConv => No
Protocols => dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, pop3, pop3s, rtmp, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host => i486-pc-linux-gnu
SSL Version => OpenSSL/1.0.1e
ZLib Version => 1.2.7
libSSH Version => libssh2/1.4.2
date
date/time support => enabled
"Olson" Timezone Database Version => 0.system
Timezone Database => internal
Default timezone => UTC
Directive => Local Value => Master Value
date.default_latitude => 31.7667 => 31.7667
date.default_longitude => 35.2333 => 35.2333
date.sunrise_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.sunset_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.timezone => UTC => UTC
dba
DBA support => enabled
Supported handlers => cdb cdb_make db4 inifile flatfile qdbm
Directive => Local Value => Master Value
dba.default_handler => flatfile => flatfile
dom
DOM/XML => enabled
DOM/XML API Version => 20031129
libxml Version => 2.8.0
HTML Support => enabled
XPath Support => enabled
XPointer Support => enabled
Schema Support => enabled
RelaxNG Support => enabled
ereg
Regex Library => Bundled library enabled
exif
EXIF Support => enabled
EXIF Version => 1.4 $Id$
Supported EXIF Version => 0220
Supported filetypes => JPEG,TIFF
Directive => Local Value => Master Value
exif.decode_jis_intel => JIS => JIS
exif.decode_jis_motorola => JIS => JIS
exif.decode_unicode_intel => UCS-2LE => UCS-2LE
exif.decode_unicode_motorola => UCS-2BE => UCS-2BE
exif.encode_jis => no value => no value
exif.encode_unicode => ISO-8859-15 => ISO-8859-15
fileinfo
fileinfo support => enabled
version => 1.0.5
filter
Input Validation and Filtering => enabled
Revision => $Id: e523cdc8829892d1b4f9cb7c3c57b2ba1c36b9ea $
Directive => Local Value => Master Value
filter.default => unsafe_raw => unsafe_raw
filter.default_flags => no value => no value
ftp
FTP support => enabled
gd
GD Support => enabled
GD Version => 2.0
FreeType Support => enabled
FreeType Linkage => with freetype
FreeType Version => 2.4.9
GIF Read Support => enabled
GIF Create Support => enabled
JPEG Support => enabled
libJPEG Version => unknown
PNG Support => enabled
libPNG Version => 1.2.49
WBMP Support => enabled
Directive => Local Value => Master Value
gd.jpeg_ignore_warning => 0 => 0
gettext
GetText Support => enabled
hash
hash support => enabled
Hashing Engines => md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool
tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv164 joaat haval128,3
haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
iconv
iconv support => enabled
iconv implementation => glibc
iconv library version => 2.13
Directive => Local Value => Master Value
iconv.input_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1
iconv.internal_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1
iconv.output_encoding => ISO-8859-1 => ISO-8859-1
intl
Internationalization support => enabled
version => 1.1.0
ICU version => 4.8.1.1
ICU Data version => 4.8.1
Directive => Local Value => Master Value
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
json
json support => enabled
json version => 1.2.1
libxml
libXML support => active
libXML Compiled Version => 2.8.0
libXML Loaded Version => 20800
libXML streams => enabled
mbstring
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
HTTP input encoding translation => disabled
libmbfl version => 1.3.2
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed
under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 5.9.1
Directive => Local Value => Master Value
mbstring.detect_order => no value => no value
mbstring.encoding_translation => Off => Off
mbstring.func_overload => 0 => 0
mbstring.http_input => pass => pass
mbstring.http_output => pass => pass
mbstring.http_output_conv_mimetypes => ^(text/|application/xhtml\+xml) => ^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding => no value => no value
mbstring.language => neutral => neutral
mbstring.strict_detection => Off => Off
mbstring.substitute_character => no value => no value
mcrypt
mcrypt support => enabled
mcrypt_filter support => enabled
Version => 2.5.8
Api No => 20021217
Supported ciphers => cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192
saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes => cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
Directive => Local Value => Master Value
mcrypt.algorithms_dir => no value => no value
mcrypt.modes_dir => no value => no value
mhash
MHASH support => Enabled
MHASH API Version => Emulated Support
mysql
MySQL Support => enabled
Active Persistent Links => 0
Active Links => 0
Client API version => 5.5.33
MYSQL_MODULE_TYPE => external
MYSQL_SOCKET => /var/run/mysqld/mysqld.sock
MYSQL_INCLUDE => -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS => -L/usr/lib -lmysqlclient_r
Directive => Local Value => Master Value
mysql.allow_local_infile => On => On
mysql.allow_persistent => On => On
mysql.connect_timeout => 60 => 60
mysql.default_host => no value => no value
mysql.default_password => no value => no value
mysql.default_port => no value => no value
mysql.default_socket => /var/run/mysqld/mysqld.sock => /var/run/mysqld/mysqld.sock
mysql.default_user => no value => no value
mysql.max_links => Unlimited => Unlimited
mysql.max_persistent => Unlimited => Unlimited
mysql.trace_mode => Off => Off
mysqli
MysqlI Support => enabled
Client API library version => 5.5.33
Active Persistent Links => 0
Inactive Persistent Links => 0
Active Links => 0
Client API header version => 5.5.31
MYSQLI_SOCKET => /var/run/mysqld/mysqld.sock
Directive => Local Value => Master Value
mysqli.allow_local_infile => On => On
mysqli.allow_persistent => On => On
mysqli.default_host => no value => no value
mysqli.default_port => 3306 => 3306
mysqli.default_pw => no value => no value
mysqli.default_socket => /var/run/mysqld/mysqld.sock => /var/run/mysqld/mysqld.sock
mysqli.default_user => no value => no value
mysqli.max_links => Unlimited => Unlimited
mysqli.max_persistent => Unlimited => Unlimited
mysqli.reconnect => Off => Off
openssl
OpenSSL support => enabled
OpenSSL Library Version => OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
OpenSSL Header Version => OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
pcntl
pcntl support => enabled
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support => enabled
PCRE Library Version => 8.30 2012-02-04
Directive => Local Value => Master Value
pcre.backtrack_limit => 1000000 => 1000000
pcre.recursion_limit => 100000 => 100000
PDO
PDO support => enabled
PDO drivers => mysql
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL => enabled
Client API version => 5.5.33
Directive => Local Value => Master Value
pdo_mysql.default_socket => /var/run/mysqld/mysqld.sock => /var/run/mysqld/mysqld.sock
Phar
Phar: PHP Archive support => enabled
Phar EXT version => 2.0.1
Phar API version => 1.1.1
SVN revision => $Id: 2a47d3d0354109d8077e34d59f1228ccfd021d59 $
Phar-based phar archives => enabled
Tar-based phar archives => enabled
ZIP-based phar archives => enabled
gzip compression => enabled
bzip2 compression => enabled
OpenSSL support => enabled

Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
Directive => Local Value => Master Value
phar.cache_list => no value => no value
phar.readonly => On => On
phar.require_hash => On => On
posix
Revision => $Id: 967584c6fadb3467f31abe8e13caa8764df85867 $
pspell
PSpell Support => enabled
Reflection
Reflection => enabled
Version => $Id: 1cf65cee164ed57874ce2d29e5c46b82f6139524 $
session
Session Support => enabled
Registered save handlers => files user
Registered serializer handlers => php php_binary wddx
Directive => Local Value => Master Value
session.auto_start => Off => Off
session.cache_expire => 180 => 180
session.cache_limiter => nocache => nocache
session.cookie_domain => no value => no value
session.cookie_httponly => Off => Off
session.cookie_lifetime => 0 => 0
session.cookie_path => / => /
session.cookie_secure => Off => Off
session.entropy_file => /dev/urandom => /dev/urandom
session.entropy_length => 32 => 32
session.gc_divisor => 1000 => 1000
session.gc_maxlifetime => 1440 => 1440
session.gc_probability => 0 => 0
session.hash_bits_per_character => 5 => 5
session.hash_function => 0 => 0
session.name => PHPSESSID => PHPSESSID
session.referer_check => no value => no value
session.save_handler => files => files
session.save_path => /var/lib/php5 => /var/lib/php5
session.serialize_handler => php => php
session.upload_progress.cleanup => On => On
session.upload_progress.enabled => On => On
session.upload_progress.freq => 1% => 1%
session.upload_progress.min_freq => 1 => 1
session.upload_progress.name => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix => upload_progress_ => upload_progress_
session.use_cookies => On => On
session.use_only_cookies => On => On
session.use_trans_sid => 0 => 0
shmop
shmop support => enabled
SimpleXML
Simplexml support => enabled
Revision => $Id: 455280fc74f9f002b7314def7a456f6c3080eb92 $
Schema support => enabled
soap
Soap Client => enabled
Soap Server => enabled
Directive => Local Value => Master Value
soap.wsdl_cache => 1 => 1
soap.wsdl_cache_dir => /tmp => /tmp
soap.wsdl_cache_enabled => 1 => 1
soap.wsdl_cache_limit => 5 => 5
soap.wsdl_cache_ttl => 86400 => 86400
sockets
Sockets Support => enabled
SPL
SPL support => enabled
Interfaces => Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes => AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator,
CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator,
InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator,
OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator,
RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator,
RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject,
SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject,
UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Dynamic Library Support => enabled
Path to sendmail => /usr/sbin/sendmail -t -i
Directive => Local Value => Master Value
assert.active => 1 => 1
assert.bail => 0 => 0
assert.callback => no value => no value
assert.quiet_eval => 0 => 0
assert.warning => 1 => 1
auto_detect_line_endings => 0 => 0
default_socket_timeout => 60 => 60
from => no value => no value
url_rewriter.tags => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agent => no value => no value
sysvmsg
sysvmsg support => enabled
Revision => $Id: 6360183f0075ec66a3dfa01633b2ed808dd482af $
tokenizer
Tokenizer Support => enabled
wddx
WDDX Support => enabled
WDDX Session Serializer => enabled
xml
XML Support => active
XML Namespace Support => active
libxml2 Version => 2.8.0
xmlreader
XMLReader => enabled
xmlwriter
XMLWriter => enabled
zip
Zip => enabled
Extension Version => $Id$
Zip version => 1.9.1
Libzip version => 0.9.0
zlib
ZLib Support => enabled
Stream Wrapper => compress.zlib://
Stream Filter => zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version => 1.2.1.1
Linked Version => 1.2.7
Directive => Local Value => Master Value
zlib.output_compression => Off => Off
zlib.output_compression_level => -1 => -1
zlib.output_handler => no value => no value
Additional Modules
Module Name
sysvsem
sysvshm
Environment
Variable => Value
TERM => xterm
SHELL => /bin/bash
SSH_CLIENT => 10.0.0.105 65359 22
SSH_TTY => /dev/pts/0
USER => root
MAIL => /var/mail/root
PATH => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/vesta/bin:/usr/local/vesta/bin
PWD => /root
VESTA => /usr/local/vesta
LANG => pl_PL.UTF-8
SHLVL => 1
HOME => /root
LOGNAME => root
SSH_CONNECTION => 10.0.0.105 65359 10.0.0.34 22
_ => /usr/bin/php
PHP Variables
Variable => Value
_SERVER["TERM"] => xterm
_SERVER["SHELL"] => /bin/bash
_SERVER["SSH_CLIENT"] => 10.0.0.105 65359 22
_SERVER["SSH_TTY"] => /dev/pts/0
_SERVER["USER"] => root
_SERVER["MAIL"] => /var/mail/root
_SERVER["PATH"] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/vesta/bin:/usr/local/vesta/bin
_SERVER["PWD"] => /root
_SERVER["VESTA"] => /usr/local/vesta
_SERVER["LANG"] => pl_PL.UTF-8
_SERVER["SHLVL"] => 1
_SERVER["HOME"] => /root
_SERVER["LOGNAME"] => root
_SERVER["SSH_CONNECTION"] => 10.0.0.105 65359 10.0.0.34 22
_SERVER["_"] => /usr/bin/php
_SERVER["PHP_SELF"] =>
_SERVER["SCRIPT_NAME"] =>
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] =>
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] =>
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] =>
_SERVER["REQUEST_TIME_FLOAT"] => 1388910901.3654
_SERVER["REQUEST_TIME"] => 1388910901
_SERVER["argv"] => Array
(
)
_SERVER["argc"] => 0
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group
and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any
questions about PHP licensing, please contact license@php.net.

MySQL:

mysql> SHOW VARIABLES LIKE "%version%";
+-------------------------+------------------+
| Variable_name		 | Value		 |
+-------------------------+------------------+
| innodb_version		 | 5.5.33		 |
| protocol_version	 | 10			 |
| slave_type_conversions |				 |
| version				 | 5.5.33-0+wheezy1 |
| version_comment		 | (Debian)		 |
| version_compile_machine | i686			 |
| version_compile_os	 | debian-linux-gnu |
+-------------------------+------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Edited by stilly
 • Like 1

Polskie wsparcie dla VestaCP.pl oraz najlepsze Rolety Gdańsk

Link to post
Share on other sites

Do Pleska ciężko mi się odnieść ponieważ nie miałem z nim styczności. Działałem na ISPManager, ISPConfig, DirectAdmin i cPanel.

Co do samej instalacji, sprawdza ona parametry serwera (pamięć) i dobiera odpowiednie pakiety które można wgrać. Jeżeli jest mało pamięci to nie dogrywa antyspamów, antywirusów itd.

Na dniach pewnie wydam jeszcze kilka modyfikacji polskiego instalatora, dostosuje konfigi systemowe, pakietów, antyspam do naszych krajowych wymagań i dodam kilka zabawek od siebie do bezpieczeństwa.

Edited by stilly

Polskie wsparcie dla VestaCP.pl oraz najlepsze Rolety Gdańsk

Link to post
Share on other sites

Na dniach pewnie wydam jeszcze kilka modyfikacji

Dało by rade zmienić na nowszą wersję instalowanego MySQL 5.6 z obsługą InnoDB Full-text Search. Jak już to już :pisze:

Przy okazji zapytam, czy instalacja wymaga dodania źródeł w <debian> /etc/apt/sources.list ?

 • Like 1

HTTP 200 usługi IT - Dariusz Janicki | Realizacja serwisów www oraz oprogramowania w PHP / C# / Golang / Node.js / MySQL
- Full Stack Developer - :chatownik:

 

Link to post
Share on other sites

Mam problem z instalacją

Debian 6-minimal, 64 bit

2gb ramu

czysta instalacja po reinstalacji.

Wykonuję czynności wg poradnika.

Witaj w instalatorze Panelu VestaCP - MOD PL by Larg0 - http://VestaCP.pl

--2014-01-06 10:49:56-- http://download.vest...ll-debian-pl.sh

Resolving download.vestacp.pl... 178.255.41.114

Connecting to download.vestacp.pl|178.255.41.114|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 26182 (26K) [text/x-sh]

Saving to: `vst-install-debian-pl.sh'

100%[======================================================================>] 26,182 46.7K/s in 0.5s

2014-01-06 10:49:57 (46.7 KB/s) - `vst-install-debian-pl.sh' saved [26182/26182]

vst-install-debian-pl.sh: line 95: [: !=: unary operator expected

_| _| _|_|_|_| _|_|_| _|_|_|_|_| _|_|

_| _| _| _| _| _| _|

_| _| _|_|_| _|_| _| _|_|_|_|

_| _| _| _| _| _| _|

_| _|_|_|_| _|_|_| _| _| _|

Vesta Control Panel MOD PL by Larg0

http://vestacp.pl Polski Support VestaCP

Instalacja zajmie około 10-15 minut ...

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

--2014-01-06 10:51:19-- http://nginx.org/key...inx_signing.key

Resolving nginx.org... 206.251.255.63

Connecting to nginx.org|206.251.255.63|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 1559 (1.5K) [text/plain]

Saving to: `/tmp/nginx_signing.key'

100%[======================================================================>] 1,559 --.-K/s in 0s

2014-01-06 10:51:19 (295 MB/s) - `/tmp/nginx_signing.key' saved [1559/1559]

OK

--2014-01-06 10:51:19-- http://c.vestacp.com/deb_signing.key

Resolving c.vestacp.com... 50.22.60.3

Connecting to c.vestacp.com|50.22.60.3|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 1719 (1.7K) [text/plain]

Saving to: `deb_signing.key'

100%[======================================================================>] 1,719 --.-K/s in 0s

2014-01-06 10:51:19 (354 MB/s) - `deb_signing.key' saved [1719/1719]

OK

E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nginx.list (dist parse)

E: The list of sources could not be read.

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

Package rssh is not available, but is referred to by another package.

This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or

is only available from another source

Package exim4 is not available, but is referred to by another package.

This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or

is only available from another source

E: Unable to locate package nginx

E: Unable to locate package apache2

E: Unable to locate package apache2-utils

E: Unable to locate package apache2.2-common

E: Couldn't find any package by regex 'apache2.2-common'

E: Unable to locate package apache2-suexec-custom

E: Unable to locate package libapache2-mod-ruid2

E: Unable to locate package libapache2-mod-rpaf

E: Unable to locate package libapache2-mod-fcgid

E: Unable to locate package bind9

E: Unable to locate package idn

E: Unable to locate package mysql-server

E: Unable to locate package mysql-common

E: Unable to locate package mysql-client

E: Unable to locate package php5-common

E: Unable to locate package php5-cgi

E: Unable to locate package php5-mysql

E: Unable to locate package php5-curl

E: Unable to locate package libapache2-mod-php5

E: Unable to locate package vsftpd

E: Unable to locate package mc

E: Package 'exim4' has no installation candidate

E: Unable to locate package exim4-daemon-heavy

E: Unable to locate package clamav-daemon

E: Unable to locate package flex

E: Unable to locate package dovecot-imapd

E: Unable to locate package dovecot-pop3d

E: Unable to locate package phpMyAdmin

E: Unable to locate package awstats

E: Unable to locate package webalizer

E: Unable to locate package jwhois

E: Package 'rssh' has no installation candidate

E: Unable to locate package git

E: Unable to locate package spamassassin

E: Unable to locate package roundcube

E: Unable to locate package roundcube-mysql

E: Unable to locate package roundcube-plugins

E: Unable to locate package apparmor-utils

E: Unable to locate package sudo

E: Unable to locate package bc

E: Unable to locate package ftp

E: Unable to locate package lsof

E: Unable to locate package ntpdate

E: Unable to locate package rrdtool

E: Unable to locate package vesta

E: Unable to locate package vesta-nginx

E: Unable to locate package vesta-php

Błąd: Problem przy apt-get install

Edited by zoozool

sygnaturka.png

Link to post
Share on other sites

Panel działa tylko z wersją 7 (z tego co mi wiadomo), sprawdzę to zaraz.

Tak jak myślałem:

install.png

#

# Currently Supported Operating Systems:

# RHEL 5, RHEL 6

# CentOS 5, CentOS 6

# Debian 7

# Ubuntu LTS, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10

#

Z problemami zapraszam na forum wsparcia: http://forum.vestacp.pl

Edited by stilly

Polskie wsparcie dla VestaCP.pl oraz najlepsze Rolety Gdańsk

Link to post
Share on other sites

nie ma darmowego lepszego wg mnie ;)

albo nie znam go

P.s

Czy w panelu z poziomu admina będzie wyskakiwała informacja o aktualizacji, czy trzeba na bieżąco monitorować ?

Edited by zoozool

sygnaturka.png

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By Seochess.pl
   Pakiety które zmienią oblicze twojej strony. Zrównoważona dawka linków rozłożona w czasie.
   Tylko najwyższe parametry. Tylko odpowiednie linki. Tylko najlepsze wyniki!
    
   PAKIET SILVER PRESTIGE: Kup  już dzisiaj i bądź w gronie klientów PRESTIGE
   30 TEMATYCZNYCH linków z wysokim Trust Flow oraz URL Rating (komentarze blogowe, wpisy forumowe, profile forumowe, profile Trust Flow) 20 Najpotężniejszych Brandowych Trust Ranków (Lenowo, National Geographic, Bentley, Canon ITD) 50 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH linków Edu Gov 10 zaplecz blogowych o zadanej tematyce (stawiane od zera, przystosowanie szablonu, wykonanie tekstu, zdjęcia, video) 5 zaplecz blogowych z blogów Expired (blogów z historią i linkami) 5 linków z marketingu szeptanego 10 linków typu NAP 5 linków z PROGRAMOWANIA ZWROTNEGO DARMOWE PODLINKOWANIE RankerX (Zaplecz Blogowych) DARMOWY AUDYT SŁÓW KLUCZOWYCH I STRONY!  
   CENA: 489 ZŁ (PROMOCJA Z 599 ZŁ!)
    
   PAKIET GOLD AVANGARDE: Kup już dzisiaj. Postaw na Złote czasy dla twojej firmy
    
   50 TEMATYCZNYCH linków z wysokim Trust Flow oraz URL Rating (komentarze blogowe, wpisy forumowe, profile forumowe, profile Trust Flow) 30 Najpotężniejszych Brandowych Trust Ranków (Lenowo, National Geographic, Bentley, Canon ITD) 60 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH linków Edu Gov 15 zaplecz blogowych o zadanej tematyce (stawiane od zera, przystosowanie szablonu, wykonanie tekstu, zdjęcia, video) 10 zaplecz blogowych z blogów Expired (blogów z historią i linkami) 7 linków z marketingu szeptanego 10 linków typu NAP 10 linków z PROGRAMOWANIA ZWROTNEGO Podlinkowanie RankerX Gratis! DARMOWY AUDYT SŁÓW KLUCZOWYCH I STRONY!  
   CENA: 769 ZŁ (PROMOCJA Z 839 ZŁ!)
    
   PAKIET DIAMOND BLUE: Wejdź do prestiżowej grupy SEO
    
   60 TEMATYCZNYCH linków z wysokim Trust Flow oraz URL Rating (komentarze blogowe, wpisy forumowe, profile forumowe, profile Trust Flow) 50 Najpotężniejszych Brandowych Trust Ranków (Lenowo, National Geographic, Bentley, Canon itd.) 70 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH linków Edu Gov 25 zaplecz blogowych o danej tematyce (stawiane od zera, przystosowanie szablonu, wykonanie tekstu, zdjęcia, video) 15 zaplecz blogowych z blogów Expired (blogów z historią i linkami) 10 linków z marketingu szeptanego 10 linków typu NAP 15 linków z PROGRAMOWANIA ZWROTNEGO  Podlinkowanie RankerX Gratis! DARMOWY AUDYT SŁÓW KLUCZOWYCH I STRONY!  
   CENA: 1079 ZŁ (PROMOCJA Z 1199 ZŁ!)]
    
    
   DANE:
    
   PROGRAM LOJALNOŚCIOWY: https://seochess.pl/program-lojalnosciowy/
   INNE USŁUGI: https://seochess.pl/oferta-2/
    
   Kontakt: support@seochess.pl
    
   NIP: 8681944685
   REGON: 384986615
  • By Seochess.pl
   Q&A
    
   Jak wygląda Trust Flow Trust Ranków?
    
   Trust Flow waha się między 30 a 100. Większa część Trust Ranków posiada Trust Flow powyżej 50. Dotyczy to zamówienia do 100 Trust Ranków
    
   Jak wygląda Trust Flow/Citation Flow ratio?
    
   40% Trust Ranków posiada Trust Flow wyższy niż Citation Flow. To bardzo dobry wskaźnik który pomoże ci wybić się w Google.
    
   Z jakich stron pochodzą linki ?
    
   Wiele linków pochodzi ze stron takich jak Adobe, Microsoft, Linkedln, Yelp, Ted, National Geographic czy Klut. Nasze linki posiadają bardzo wysokie Page Authority.
    
   Jak wyglądają linki? 
    
   Trust Ranki to mieszanka linków wychodzących z stron typu social bookmarks, edu, profili forumowych i wielu innych.
    
   Jak wysyłamy raport?
    
   Raport wysyłamy w Excel z bardzo szczegółowymi statystykami linków.
    
   Czy dodajemy rozbudowany opis do Backlinku (podnosi skuteczność indeksacji)?
    
   Na życzenie klienta dobudowujemy tekst do każdego backlinka. Tekst jest związany z tematyką. 
    
   Jak wygląda cena Trust Ranka? 
    
   Cena za 1 Trust Rank to : 1.5 zł / szt. (ZNIŻKA Z 3 ZŁ!). Przy zamówieniach powyżej 150 Trust Ranków - 20% do zlecenia!
    
      Dane kontaktowe:
    
    MAIL : support@seochess.pl
   Więcej:  https://seochess.pl/service/linkowanie/
    
   NIP: 8681944685
   REGON: 384986615
  • By Seochess.pl
   FAQ
    
   1. Czy linki pochodzą z dobrych miejsc?
    
   Linki pochodzą z domen tylko o bardzo wysokim autorytecie oraz DR/TF/DA. Każdy link ma unikalny tekst, zdjęcia oraz wysoki poziom indeksacji. 
    
   2. Jak wygląda tematyczność linków?
    
   Wszystkie pozyskane linki są tematyczne - to jest, związane z branżą, którą linkujesz. Może to być dowolna tematyka z wybranych powyżej.
    
   3. Z jakich źródeł pozyskujemy linki?
    
   Będą to różne formy linkowania. Profile forumowe, Profile Trust Rank, Komentarze Blogowe, Komentarze Forumowe, NAP, linki z artykułów bądź inne formy linkowania! Większość linków będzie pochodzić z komentarzy blogowych oraz profili.
    
   4. Czy oferujemy jakieś formy zniżek, sampli?
    
   Tak - oferujemy:
    
   - Darmowe sample - do 5 linków (które potem wliczamy już do ewentualnego zamówienia)
    
   - Po zamówieniu na 100 linków - 10 darmowych, bonusowych linków!
    
   - Jeśli sobie tego życzysz, będziemy monitorować twoją pozycję przez 3 miesiące
    
   - Dla stałych klientów oferujemy 20% zniżki oraz 50% za polecenie naszych usług!
    
   5. Jaka jest minimalna i maksymalna ilość linków, które można kupić?
    
   Maksymalna ilość linków to 100 - ale nie wszystkie obecnie pakiety mają taki limit. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
    
   6. Czy linki są ubezpieczone?
    
   Tak, nasze linki są ubezpieczone do 3 miesięcy
    
   7. Dlaczego warto?
    
   Nasze linki są idealną poduszką dla linków typu artykuły sponsorowane czy "dziennikowe".
    
    
    
    
   Dane kontaktowe:
    
    MAIL : support@seochess.pl
    
    
   NIP: 8681944685
   REGON: 38498661
  • By seo-synonimy
   [Wykonam] Zlecenia na synonimy/teksty SEO! [PL i ENG] Tanio, precyzyjnie i szybko


    
   Dzień dobry!
   Dziękuję za zainteresowanie moim ogłoszeniem. Jako doświadczony copywriter (w branży od 2008 roku) chętnie podejmę się realizacji zleceń dotyczących tworzenia treści - pisania nowych, unikalnych i zoptymalizowanych tekstów na: strony firmowe/sklepy (opisy kategorii i produktów), pod zaplecza SEO, na witryny typu landing page, na portale (artykuły sponsorowane), blogi, wizytówki firmowe lub teksty reklamowe z najróżniejszymi słowami (frazami) kluczowymi. Dostarczam zoptymalizowane teksty pod wskazane w zleceniu słowa kluczowe, z odpowiednim formatowaniem, nagłówkami i nasyceniem oraz odmianami fraz (istnieje również możliwość zamówienia researchu fraz pod artykuły/stronę).
   Specjalizuję się również w synonimizacji (teksty z klamrami pisane od podstaw lub dodawanie synonimów do przesłanych przez Klienta artykułów, możliwe wielokrotne zagnieżdżanie) i redagowaniu/optymalizacji gotowych tekstów. Piszę artykuły w języku polskim i angielskim - również synonimy. Wszystko na potrzeby oraz pod dyktando klienta. Zapewniam fachowość, profesjonalizm i terminowość.
   Gwarantuję rzetelne podejście do tematu oraz szybkość wykonania zleceń za rozsądne pieniądze. Szukam zamówień pojedynczych lub stałej współpracy. Copywritingiem zajmuję się zawodowo, w branży od 2008 roku.

    
   Realizuję zlecenia na:

   - opisy produktów, kategorii i firm (teksty na strony firmowe i sklepy internetowe),
   - teksty wyższej jakości (poradniki, recenzje, artykuły blogowe/branżowe),
   - artykuły sponsorowane i reklamowe,
   - wpisy do katalogów, wpisy na blogi, teksty na fora internetowe,
   - zwykłe teksty (precle),
   - teksty na zaplecza SEO,
   - teksty na e-mail (newsletter),
   - teksty w języku angielskim (zarówno teksty zapleczowe, jak i firmowe/wyższej jakości),
   - synonimy (dodawanie synonimów do gotowych tekstów lub tworzenie tekstów z synonimami od podstaw, również wielokrotnie zagnieżdżonych; synonimy w języku PL i ENG),
   - tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie,
   - pisanie newsów i ich publikacja, prowadzenie blogów,
   - opowiadania, e-booki,
   - redagowanie tekstów, przygotowywanie napisanych tekstów pod kątem kampanii SEO (optymalizacja gotowych tekstów).

    

    
   Cechuje mnie:

   - komunikatywność,
   - dyspozycyjność,
   - terminowość,
   - profesjonalizm,
   - doświadczenie,
   - kreatywność (nie boję się żadnego tematu, piszę unikalne, ciekawe teksty zarówno poradnikowe, jak i wpisy na strony firmowe i opisy produktów a także teksty na potrzeby SEO – dla mnie każde zlecenie to nowe wyzwanie),
   - precyzja i dokładność synonimizacji tekstów (każdy synonim jest gruntownie sprawdzany, aby idealnie pasował do kontekstu zdania i całego tekstu – w efekcie po wygenerowaniu tekst jest logiczny i spójny),
   - dbanie o unikalność i dokładność realizacji zleceń (piszę teksty tylko i wyłącznie unikalne, spełniające wszystkie wymagania Zamawiających).

    

    
   W ofercie również tworzenie stron w oparciu o CMS (WordPress), publikacja i optymalizacja gotowych artykułów, administracja witryn, audyty SEO, wdrożenia optymalizacyjne SEO i wiele więcej!

    
   Zapraszam do kontaktu na e-mail: damian@seo-synonimy.pl w celu zapoznania się z cennikiem oraz portfolio a także przetestowania moich umiejętności. Przy większych zamówieniach lub dla stałych Klientów udzielam atrakcyjne rabaty! Zapraszam do współpracy - Damian.

    
  • By Seochess.pl
   Pakiety które zmienią oblicze twojej strony. Zrównoważona dawka linków rozłożona w czasie.
   Tylko najwyższe parametry. Tylko odpowiednie linki. Tylko najlepsze wyniki!
    
   PAKIET SILVER PRESTIGE: Kup  już dzisiaj i bądź w gronie klientów PRESTIGE
   30 TEMATYCZNYCH linków z wysokim Trust Flow oraz URL Rating (komentarze blogowe, wpisy forumowe, profile forumowe, profile Trust Flow) 20 Najpotężniejszych Brandowych Trust Ranków (Lenowo, National Geographic, Bentley, Canon ITD) 50 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH linków Edu Gov 10 zaplecz blogowych o zadanej tematyce (stawiane od zera, przystosowanie szablonu, wykonanie tekstu, zdjęcia, video) 5 zaplecz blogowych z blogów Expired (blogów z historią i linkami) 5 linków z marketingu szeptanego 10 linków typu NAP 5 linków z PROGRAMOWANIA ZWROTNEGO DARMOWE PODLINKOWANIE RankerX (Zaplecz Blogowych) DARMOWY AUDYT SŁÓW KLUCZOWYCH I STRONY!  
   CENA: 489 ZŁ (PROMOCJA Z 599 ZŁ!)
    
   PAKIET GOLD AVANGARDE: Kup już dzisiaj. Postaw na Złote czasy dla twojej firmy
    
   50 TEMATYCZNYCH linków z wysokim Trust Flow oraz URL Rating (komentarze blogowe, wpisy forumowe, profile forumowe, profile Trust Flow) 30 Najpotężniejszych Brandowych Trust Ranków (Lenowo, National Geographic, Bentley, Canon ITD) 60 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH linków Edu Gov 15 zaplecz blogowych o zadanej tematyce (stawiane od zera, przystosowanie szablonu, wykonanie tekstu, zdjęcia, video) 10 zaplecz blogowych z blogów Expired (blogów z historią i linkami) 7 linków z marketingu szeptanego 10 linków typu NAP 10 linków z PROGRAMOWANIA ZWROTNEGO Podlinkowanie RankerX Gratis! DARMOWY AUDYT SŁÓW KLUCZOWYCH I STRONY!  
   CENA: 769 ZŁ (PROMOCJA Z 839 ZŁ!)
    
   PAKIET DIAMOND BLUE: Wejdź do prestiżowej grupy SEO
    
   60 TEMATYCZNYCH linków z wysokim Trust Flow oraz URL Rating (komentarze blogowe, wpisy forumowe, profile forumowe, profile Trust Flow) 50 Najpotężniejszych Brandowych Trust Ranków (Lenowo, National Geographic, Bentley, Canon itd.) 70 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH linków Edu Gov 25 zaplecz blogowych o danej tematyce (stawiane od zera, przystosowanie szablonu, wykonanie tekstu, zdjęcia, video) 15 zaplecz blogowych z blogów Expired (blogów z historią i linkami) 10 linków z marketingu szeptanego 10 linków typu NAP 15 linków z PROGRAMOWANIA ZWROTNEGO  Podlinkowanie RankerX Gratis! DARMOWY AUDYT SŁÓW KLUCZOWYCH I STRONY!  
   CENA: 1079 ZŁ (PROMOCJA Z 1199 ZŁ!)]
    
    
   DANE:
    
   PROGRAM LOJALNOŚCIOWY: https://seochess.pl/program-lojalnosciowy/
   INNE USŁUGI: https://seochess.pl/oferta-2/
    
   Kontakt: support@seochess.pl
    
   NIP: 8681944685
   REGON: 384986615

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy